ญามี่ http://jiujik.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2016&group=57&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2016&group=57&gblog=328 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงครึ่งปีหลัง 2559 รับปีวอก ด่วน! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2016&group=57&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2016&group=57&gblog=328 Sat, 09 Jan 2016 11:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2015&group=57&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2015&group=57&gblog=327 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงครึ่งปีแรก 2559 รับปีวอก ด่วน! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2015&group=57&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2015&group=57&gblog=327 Wed, 23 Dec 2015 8:09:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2015&group=57&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2015&group=57&gblog=326 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 16 - 22 พฤศจิกายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2015&group=57&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2015&group=57&gblog=326 Mon, 16 Nov 2015 22:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2015&group=57&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2015&group=57&gblog=325 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย วันที่ 9 – 15 พฤศจิกายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2015&group=57&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2015&group=57&gblog=325 Tue, 10 Nov 2015 22:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2015&group=57&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2015&group=57&gblog=324 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อยวันที่ 2 – 8 พฤศจิกายน 2558]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2015&group=57&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2015&group=57&gblog=324 Tue, 03 Nov 2015 8:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-10-2015&group=57&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-10-2015&group=57&gblog=323 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย19 - 25 ตุลาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-10-2015&group=57&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-10-2015&group=57&gblog=323 Tue, 20 Oct 2015 8:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2015&group=57&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2015&group=57&gblog=322 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย12 - 18 ตุลาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2015&group=57&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2015&group=57&gblog=322 Mon, 12 Oct 2015 12:40:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2015&group=57&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2015&group=57&gblog=321 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย5 - 11 ตุลาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2015&group=57&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2015&group=57&gblog=321 Mon, 05 Oct 2015 18:56:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2015&group=57&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2015&group=57&gblog=320 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2015&group=57&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2015&group=57&gblog=320 Mon, 28 Sep 2015 9:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2015&group=57&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2015&group=57&gblog=319 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 21 - 27 กันยายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2015&group=57&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2015&group=57&gblog=319 Mon, 21 Sep 2015 9:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-09-2015&group=57&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-09-2015&group=57&gblog=318 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 14 - 20 กันยายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-09-2015&group=57&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-09-2015&group=57&gblog=318 Mon, 14 Sep 2015 10:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2015&group=57&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2015&group=57&gblog=317 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 7 - 13 กันยายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2015&group=57&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2015&group=57&gblog=317 Mon, 07 Sep 2015 9:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2015&group=57&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2015&group=57&gblog=316 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2015&group=57&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2015&group=57&gblog=316 Tue, 01 Sep 2015 9:01:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2015&group=57&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2015&group=57&gblog=315 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 24 - 30 สิงหาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2015&group=57&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2015&group=57&gblog=315 Mon, 24 Aug 2015 10:38:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-08-2015&group=57&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-08-2015&group=57&gblog=314 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 17 - 23 สิงหาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-08-2015&group=57&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-08-2015&group=57&gblog=314 Mon, 17 Aug 2015 13:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2015&group=57&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2015&group=57&gblog=313 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงหน่อย 10 – 16 สิงหาคม 2558 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2015&group=57&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2015&group=57&gblog=313 Mon, 10 Aug 2015 11:22:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2015&group=57&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2015&group=57&gblog=273 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์54]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2015&group=57&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2015&group=57&gblog=273 Sat, 24 Jan 2015 10:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2015&group=57&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2015&group=57&gblog=272 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 55]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2015&group=57&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2015&group=57&gblog=272 Tue, 20 Jan 2015 11:40:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2015&group=57&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2015&group=57&gblog=271 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์53]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2015&group=57&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2015&group=57&gblog=271 Sun, 18 Jan 2015 10:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2015&group=57&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2015&group=57&gblog=270 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 54]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2015&group=57&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2015&group=57&gblog=270 Mon, 12 Jan 2015 15:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-01-2015&group=57&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-01-2015&group=57&gblog=269 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์52]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-01-2015&group=57&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-01-2015&group=57&gblog=269 Sat, 10 Jan 2015 5:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-01-2015&group=57&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-01-2015&group=57&gblog=268 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 53]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-01-2015&group=57&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-01-2015&group=57&gblog=268 Tue, 06 Jan 2015 13:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-12-2014&group=57&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-12-2014&group=57&gblog=265 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 52]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-12-2014&group=57&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-12-2014&group=57&gblog=265 Tue, 30 Dec 2014 9:32:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2014&group=57&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2014&group=57&gblog=264 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2014&group=57&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2014&group=57&gblog=264 Sun, 28 Dec 2014 11:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2014&group=57&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2014&group=57&gblog=263 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 51]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2014&group=57&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2014&group=57&gblog=263 Tue, 23 Dec 2014 8:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=57&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=57&gblog=262 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์49]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=57&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=57&gblog=262 Sun, 21 Dec 2014 10:23:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-12-2014&group=57&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-12-2014&group=57&gblog=260 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 50]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-12-2014&group=57&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-12-2014&group=57&gblog=260 Tue, 09 Dec 2014 9:26:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2014&group=57&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2014&group=57&gblog=258 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 49]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2014&group=57&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2014&group=57&gblog=258 Mon, 01 Dec 2014 16:55:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2014&group=57&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2014&group=57&gblog=257 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์47]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2014&group=57&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2014&group=57&gblog=257 Sun, 30 Nov 2014 12:51:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-11-2014&group=57&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-11-2014&group=57&gblog=256 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 48]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-11-2014&group=57&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-11-2014&group=57&gblog=256 Tue, 25 Nov 2014 8:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-11-2014&group=57&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-11-2014&group=57&gblog=255 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์46]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-11-2014&group=57&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-11-2014&group=57&gblog=255 Sun, 23 Nov 2014 11:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-11-2014&group=57&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-11-2014&group=57&gblog=254 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 47]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-11-2014&group=57&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-11-2014&group=57&gblog=254 Tue, 18 Nov 2014 15:02:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2014&group=57&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2014&group=57&gblog=253 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2014&group=57&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2014&group=57&gblog=253 Sun, 16 Nov 2014 8:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2014&group=57&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2014&group=57&gblog=252 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 46]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2014&group=57&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-11-2014&group=57&gblog=252 Mon, 10 Nov 2014 7:13:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2014&group=57&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2014&group=57&gblog=251 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2014&group=57&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2014&group=57&gblog=251 Sun, 09 Nov 2014 9:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-11-2014&group=57&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-11-2014&group=57&gblog=250 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 45]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-11-2014&group=57&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-11-2014&group=57&gblog=250 Tue, 04 Nov 2014 10:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2014&group=57&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2014&group=57&gblog=249 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์43]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2014&group=57&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2014&group=57&gblog=249 Mon, 03 Nov 2014 9:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-10-2014&group=57&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-10-2014&group=57&gblog=248 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 44]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-10-2014&group=57&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-10-2014&group=57&gblog=248 Tue, 28 Oct 2014 9:36:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2014&group=57&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2014&group=57&gblog=247 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์42]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2014&group=57&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2014&group=57&gblog=247 Sun, 26 Oct 2014 11:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2014&group=57&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2014&group=57&gblog=246 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 43]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2014&group=57&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2014&group=57&gblog=246 Tue, 21 Oct 2014 9:32:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2014&group=57&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2014&group=57&gblog=245 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์41]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2014&group=57&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2014&group=57&gblog=245 Sun, 19 Oct 2014 10:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=57&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=57&gblog=244 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 42]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=57&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=57&gblog=244 Wed, 15 Oct 2014 9:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2014&group=57&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2014&group=57&gblog=243 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2014&group=57&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2014&group=57&gblog=243 Sun, 12 Oct 2014 8:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2014&group=57&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2014&group=57&gblog=242 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 41]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2014&group=57&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2014&group=57&gblog=242 Mon, 06 Oct 2014 5:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=57&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=57&gblog=241 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์39]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=57&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=57&gblog=241 Sun, 05 Oct 2014 8:50:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2014&group=57&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2014&group=57&gblog=240 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 40]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2014&group=57&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2014&group=57&gblog=240 Tue, 30 Sep 2014 3:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2014&group=57&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2014&group=57&gblog=238 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2014&group=57&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2014&group=57&gblog=238 Sat, 27 Sep 2014 11:13:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2014&group=57&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2014&group=57&gblog=237 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 39]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2014&group=57&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2014&group=57&gblog=237 Mon, 22 Sep 2014 12:20:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2014&group=57&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2014&group=57&gblog=234 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 38]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2014&group=57&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2014&group=57&gblog=234 Tue, 16 Sep 2014 9:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=232 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิปซีกับหมอการะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=232 Mon, 15 Sep 2014 10:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=231 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์36]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2014&group=57&gblog=231 Mon, 15 Sep 2014 9:39:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2014&group=57&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2014&group=57&gblog=230 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 37]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2014&group=57&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2014&group=57&gblog=230 Mon, 08 Sep 2014 12:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2014&group=57&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2014&group=57&gblog=229 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2014&group=57&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2014&group=57&gblog=229 Sun, 07 Sep 2014 12:40:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=226 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์34]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=226 Sun, 31 Aug 2014 18:21:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=225 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2014&group=57&gblog=225 Sun, 31 Aug 2014 17:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=224 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์33]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=224 Mon, 25 Aug 2014 10:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=223 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 35]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2014&group=57&gblog=223 Mon, 25 Aug 2014 10:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=221 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับทำบุญให้สมหวังในความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=221 Wed, 20 Aug 2014 9:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=220 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตัวเลขกับความฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=57&gblog=220 Wed, 20 Aug 2014 9:27:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2014&group=57&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2014&group=57&gblog=212 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 32]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2014&group=57&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2014&group=57&gblog=212 Tue, 29 Jul 2014 5:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=210 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์30]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=210 Mon, 21 Jul 2014 11:10:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=209 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 31]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=209 Mon, 21 Jul 2014 10:36:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=208 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2014&group=57&gblog=208 Mon, 21 Jul 2014 9:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=207 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=207 Mon, 14 Jul 2014 10:51:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=205 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2014&group=57&gblog=205 Mon, 14 Jul 2014 9:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=57&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=57&gblog=204 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 29]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=57&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=57&gblog=204 Tue, 08 Jul 2014 9:19:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=203 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=203 Sun, 06 Jul 2014 15:33:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=202 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2014&group=57&gblog=202 Sun, 06 Jul 2014 14:55:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2014&group=57&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2014&group=57&gblog=201 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2014&group=57&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2014&group=57&gblog=201 Tue, 01 Jul 2014 18:10:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=200 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=200 Mon, 30 Jun 2014 16:26:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=199 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 28]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2014&group=57&gblog=199 Mon, 30 Jun 2014 16:01:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=198 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 27]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=198 Tue, 24 Jun 2014 10:26:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=197 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=197 Tue, 24 Jun 2014 9:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=196 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2014&group=57&gblog=196 Tue, 24 Jun 2014 9:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2014&group=57&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2014&group=57&gblog=195 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 26]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2014&group=57&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2014&group=57&gblog=195 Tue, 17 Jun 2014 9:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=194 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=194 Mon, 16 Jun 2014 9:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=193 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2014&group=57&gblog=193 Mon, 16 Jun 2014 8:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=57&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=57&gblog=191 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คอลัมภ์ส่องฟ้าชะตาลิขิต 7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=57&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=57&gblog=191 Sat, 14 Jun 2014 9:04:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=190 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=190 Mon, 09 Jun 2014 14:42:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2014&group=57&gblog=189 Mon, 09 Jun 2014 8:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=57&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=57&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=57&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=57&gblog=188 Sun, 08 Jun 2014 14:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2014&group=57&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2014&group=57&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2014&group=57&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2014&group=57&gblog=186 Tue, 03 Jun 2014 2:39:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=184 Sun, 25 May 2014 8:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มองหลักโหร-มองไทย "ผลปีมะโหง่ว" เลยช่วงดุ..เข้าสู่ดี?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=57&gblog=183 Sun, 25 May 2014 12:38:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2014&group=57&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2014&group=57&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 25]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2014&group=57&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2014&group=57&gblog=180 Mon, 19 May 2014 18:44:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=179 Tue, 13 May 2014 10:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=178 Tue, 13 May 2014 13:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=177 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 24]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=57&gblog=177 Tue, 13 May 2014 13:02:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2014&group=57&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2014&group=57&gblog=176 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คอลัมภ์ส่องฟ้าชะตาลิขิต 6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2014&group=57&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2014&group=57&gblog=176 Sat, 10 May 2014 14:04:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=175 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 23]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=175 Mon, 05 May 2014 13:05:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=174 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์20]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=174 Mon, 05 May 2014 13:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=173 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์18]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=57&gblog=173 Mon, 05 May 2014 9:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=171 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=171 Sun, 27 Apr 2014 15:10:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=170 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[B1 ยิปซี หมอยุ่นทาโร่ห์19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2014&group=57&gblog=170 Sun, 27 Apr 2014 14:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=57&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=57&gblog=169 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=57&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=57&gblog=169 Mon, 21 Apr 2014 15:46:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=163 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าดวงเมืองหลังสงกรานต์ ระวัง! มิ.ย. นองเลือด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=163 Mon, 14 Apr 2014 11:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=162 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยดวง "ยิ่งลักษณ์-สุเทพ-พลเอกประยุทธ์" หลังสงกรานต์ ดับหรือร่วง? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2014&group=57&gblog=162 Mon, 14 Apr 2014 10:57:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=160 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=160 Mon, 07 Apr 2014 13:14:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=159 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[A1 ยิปซีพยากรณ์15]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2014&group=57&gblog=159 Mon, 07 Apr 2014 12:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=57&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=57&gblog=158 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงใครดวงมัน1 (หมอทรัพย์ สวนพลู)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=57&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=57&gblog=158 Sun, 06 Apr 2014 13:09:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=57&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=57&gblog=156 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คอลัมภ์ส่องฟ้าชะตาลิขิต 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=57&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=57&gblog=156 Fri, 04 Apr 2014 17:42:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2014&group=57&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2014&group=57&gblog=150 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2014&group=57&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2014&group=57&gblog=150 Mon, 24 Mar 2014 12:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2014&group=57&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2014&group=57&gblog=148 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดคำทำนาย 5 หมอดูดัง! สืบหาเที่ยวบิน MH 370]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2014&group=57&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2014&group=57&gblog=148 Thu, 20 Mar 2014 12:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2014&group=57&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2014&group=57&gblog=147 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เช็คดวงด่วน ! 16]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2014&group=57&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2014&group=57&gblog=147 Tue, 18 Mar 2014 16:50:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-11-2015&group=56&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-11-2015&group=56&gblog=495 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[9 ร้านเด็ดของเด็ก ม.บูรพา…อร่อยต้องลอง!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-11-2015&group=56&gblog=495 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-11-2015&group=56&gblog=495 Mon, 02 Nov 2015 20:03:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2015&group=56&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2015&group=56&gblog=494 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่แวะเหมือนไม่ได้มาบางแสน 'ก๋วยเตี๋ยวหน้ามน' ร้านเด็ด เด็ก ม.บูรพา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2015&group=56&gblog=494 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2015&group=56&gblog=494 Sun, 21 Jun 2015 11:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2015&group=56&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2015&group=56&gblog=493 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ ‘เจคิว ปูม้านึ่งฯ’จับเทรนด์ใหม่ขายผ่านสังคมออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2015&group=56&gblog=493 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2015&group=56&gblog=493 Sun, 19 Apr 2015 11:22:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=56&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=56&gblog=492 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เรือนมัลลิการ์” ย้อนรอยวิถีเปิบมือ อร่อยรสสำรับไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=56&gblog=492 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=56&gblog=492 Sun, 04 Jan 2015 8:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=56&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=56&gblog=491 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ร้านเบอร์เกอร์ อร่อยต้องลอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=56&gblog=491 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2014&group=56&gblog=491 Wed, 15 Oct 2014 9:38:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=490 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ข้าวเปิ๊บ-ก๋วยเตี๋ยวแบ" ร้านยายเครื่อง ของอร่อยแห่งบ้านนาต้นจั่น อิ่มนี้ไม่เกิน 20 บาท!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=490 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=490 Thu, 28 Aug 2014 10:58:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=489 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Chou Nan” โชว์รสเด็ด อร่อยกินง่าย อาหารญี่ปุ่นจานเดียว จานด่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=489 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2014&group=56&gblog=489 Thu, 28 Aug 2014 10:40:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=56&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=56&gblog=488 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยลืมอ้วน!! “ข้าวมันไก่” 5 ร้านเด็ด ไก่นุ่ม ข้าวนิ่ม น้ำจิ้มจัดจ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=56&gblog=488 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=56&gblog=488 Wed, 20 Aug 2014 10:34:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=487 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะชิม..ก๋วยเตี๋ยวชายคลอง “ฮงไน้”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=487 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=487 Tue, 08 Jul 2014 10:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=486 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Siam Wisdom” เชฟชุมพลถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยผ่านมื้ออาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=486 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2014&group=56&gblog=486 Tue, 08 Jul 2014 9:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=56&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=56&gblog=485 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เชฟป้อม” อาหารจีนร่วมสมัย รสเลิศหอเจี๊ยะ ยอดเชฟกระทะเหล็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=56&gblog=485 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=56&gblog=485 Sat, 14 Jun 2014 9:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=56&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=56&gblog=484 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[aLL Six To Twelve สถานที่แฮงเอาต์สุดฮิปของคนรุ่นใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=56&gblog=484 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-06-2014&group=56&gblog=484 Sun, 08 Jun 2014 19:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=483 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[10 ไอเดียทำเครื่องดื่มหน้าร้อน เย็นฉ่ำชื่นใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=483 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=483 Sun, 01 Jun 2014 11:59:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=482 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ธุรกิจอาหารไทยไม่มีใครทำแฟรนไชส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=482 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2014&group=56&gblog=482 Sun, 01 Jun 2014 9:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=56&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=56&gblog=480 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ขนมไส้เห็ดเบญรงค์" ขนมคำเล็ก ทำรายได้คำโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=56&gblog=480 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2014&group=56&gblog=480 Sun, 25 May 2014 13:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=479 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อ “เมืองเพชรบุรี”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=479 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=479 Mon, 05 May 2014 14:24:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=478 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[661 ร้านเก๋ในบรรยากาศคลาสสิกย่านสีลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=478 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2014&group=56&gblog=478 Mon, 05 May 2014 13:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=477 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองลิ้ม 3 ร้านเมนูเส้น เนื้อ-หมู-เป็ด ที่ “สะพานควาย”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=477 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=477 Sat, 03 May 2014 15:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=476 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมเเสตมป์สวย ไหว้หลวงพ่อโสธรจำลอง ชิมของอร่อย ที่ “ย่านสะพานควาย”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=476 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2014&group=56&gblog=476 Sat, 03 May 2014 14:32:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=56&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=56&gblog=475 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอบ นุ่ม " ไก่คาคาเกะ" อร่อยหลากหลาย อาหารไทยโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=56&gblog=475 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=56&gblog=475 Fri, 18 Apr 2014 14:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=474 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แซ่บเว่อร์ ดิลิเวอร์รี่” บริการจัดส่งอาหารจากร้านดัง24ชม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=474 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=474 Sun, 06 Apr 2014 15:06:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=473 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไก่ทอดสมุนไพรเชียงคำ ขายสูตร เน้นลงทุนน้อย คืนทุนไว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=473 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-04-2014&group=56&gblog=473 Sun, 06 Apr 2014 14:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=472 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รับลมริมหาด “บางแสน”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=472 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=472 Tue, 25 Mar 2014 18:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=471 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โยฟุ ชิพส์ เต้าหู้กรอบทางเลือกใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=471 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=471 Tue, 25 Mar 2014 13:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=470 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนเที่ยวงานองุ่นหวานและของดีดำเนินสะดวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=470 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=56&gblog=470 Tue, 25 Mar 2014 13:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2014&group=56&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2014&group=56&gblog=469 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เยาวราช (เจ๊เล็ก)…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2014&group=56&gblog=469 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2014&group=56&gblog=469 Sat, 22 Mar 2014 18:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=56&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=56&gblog=468 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าพิศ” เนื้อนุ่ม ซุปเข้มข้น อร่อยเด็ดหน้าวัดบางยี่ขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=56&gblog=468 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=56&gblog=468 Mon, 17 Mar 2014 11:28:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2014&group=56&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2014&group=56&gblog=467 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปเล่....สุดยอดก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรมะนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2014&group=56&gblog=467 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2014&group=56&gblog=467 Wed, 12 Mar 2014 19:14:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=466 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…อิ่มอร่อยแบบไม่อั้น…กับอาหารหลากหลาย…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=466 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=466 Sat, 08 Mar 2014 15:18:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=465 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ร้านลูกชิ้นศรีย่าน” ความอร่อยคงคู่ศรีย่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=465 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=465 Sat, 08 Mar 2014 14:55:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=464 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวถิ่นอร่อย "ศรีย่าน" ชมตลาด ไหว้พระสุขเกษม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=464 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-03-2014&group=56&gblog=464 Sat, 08 Mar 2014 14:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=463 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านอาหารไทยผงาดคว้าอันดับ 1 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=463 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=463 Sat, 01 Mar 2014 15:12:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=462 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โกดังทะเล” เสิร์ฟความสด เลิศรสซีฟู้ดนานา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=462 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=56&gblog=462 Sat, 01 Mar 2014 14:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=56&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=56&gblog=461 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เคี้ยวนุ่มอร่อยหนึบปาก กับหลากเมนู “หมูดำคุโรบุตะ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=56&gblog=461 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=56&gblog=461 Tue, 18 Feb 2014 14:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=460 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้อนรับตรุษจีน ด้วย 8 ซุปมงคลรสเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=460 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=460 Sat, 25 Jan 2014 19:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=459 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ประจักษ์เป็ดย่าง “104 ปี” การันตีความอร่อย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=459 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=459 Sat, 25 Jan 2014 13:05:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=458 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“นงลักษณ์ ขนมไทย” หวานพอดี (คำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=458 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=458 Sat, 25 Jan 2014 12:38:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=457 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เหนียวหมู” รสนุ่ม ชุ่มซอส เมนูกินง่าย รายได้เทียบงานประจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=457 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=457 Sat, 25 Jan 2014 11:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=456 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กินดี อยู่ดีที่ “ม็อบเฟสติวัล” จากปทุมวันถึงราชประสงค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=456 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=56&gblog=456 Sat, 25 Jan 2014 10:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2014&group=56&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2014&group=56&gblog=455 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“นึ่งสดติ่มซำ” ปรุงสด เสิร์ฟร้อน อร่อยถึงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2014&group=56&gblog=455 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2014&group=56&gblog=455 Tue, 21 Jan 2014 13:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=454 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดตำนานรอยพระพุทธบาท เขาคิชฌกูฎ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=454 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=454 Sun, 19 Jan 2014 13:54:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=453 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กิน เที่ยว ช้อป จนอิ่มหนำ ดื่มด่ำบรรยากาศริมน้ำยามค่ำคืนที่ “เอเชียทีค”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=453 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=56&gblog=453 Sun, 19 Jan 2014 12:31:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=56&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=56&gblog=452 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จิบ “กาแฟพันธุ์ไทย” ขึ้นห้าง หรูไม่แพ้แบรนด์นอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=56&gblog=452 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=56&gblog=452 Fri, 17 Jan 2014 11:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2014&group=56&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2014&group=56&gblog=451 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["นิวเฮงกี่" บะหมี่ปูหมูแดงที่ไม่ธรรมดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2014&group=56&gblog=451 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2014&group=56&gblog=451 Sun, 12 Jan 2014 12:42:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=450 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Kin Yakiniku” อร่อยรสแบบจัดเต็ม กับสุนทรียภาพแห่งการปิ้ง-ย่าง สไตล์ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=450 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=450 Thu, 09 Jan 2014 11:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=449 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รังสรรค์ยามบ่ายให้เพลิดเพลิน กับมื้ออาหารเบาๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=449 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-01-2014&group=56&gblog=449 Thu, 09 Jan 2014 11:06:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-01-2014&group=56&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-01-2014&group=56&gblog=448 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไต่ฟ้า ตามฝัน สู่“ดอยเชียงดาว”ดินแดนดอกไม้งาม ท่ามกลางม่านหมอกแห่งขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-01-2014&group=56&gblog=448 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-01-2014&group=56&gblog=448 Wed, 08 Jan 2014 10:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-01-2014&group=56&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-01-2014&group=56&gblog=447 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บังอรไก่ย่าง” แซ่บถูกปาก ราคาถูกใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-01-2014&group=56&gblog=447 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-01-2014&group=56&gblog=447 Tue, 07 Jan 2014 12:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2014&group=56&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2014&group=56&gblog=446 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะชิม…ราเมงต้มยำกุ้งมังกร เมนูรับปีใหม่…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2014&group=56&gblog=446 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2014&group=56&gblog=446 Sun, 05 Jan 2014 15:33:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=445 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“หยวน” อาหารจีนกวางตุ้ง เลิศรสระดับจักรพรรดิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=445 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=445 Fri, 03 Jan 2014 10:28:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=444 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เกาะพยาม” เพชรน้ำงามแห่งทะเลระนอง/ปิ่น บุตรี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=444 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=444 Fri, 03 Jan 2014 9:49:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=443 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดศักราชใหม่ด้วย Groove แหล่งแฮงเอาต์สุดเลิศแห่งล่าสุดของกรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=443 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2014&group=56&gblog=443 Fri, 03 Jan 2014 8:56:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2013&group=56&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2013&group=56&gblog=442 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เคาน์ดาวน์ปีใหม่ในบรรยากาศดินเนอร์แสนสนุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2013&group=56&gblog=442 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2013&group=56&gblog=442 Tue, 31 Dec 2013 16:05:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=441 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..เมนูหลากหลายในแนวเพลงย้อนยุค…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=441 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=441 Thu, 26 Dec 2013 12:56:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=440 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["Chicken T" ร้านนี้เสิร์ฟแต่ไก่ รสอร่อยโดนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=440 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2013&group=56&gblog=440 Thu, 26 Dec 2013 12:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2013&group=56&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2013&group=56&gblog=439 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บุฟเฟต์เมนูพิเศษฉลองค่ำคืนแห่งเทศกาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2013&group=56&gblog=439 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2013&group=56&gblog=439 Tue, 24 Dec 2013 12:29:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2013&group=56&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2013&group=56&gblog=438 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยยามเช้า เคล้ากลิ่นกาแฟ อิ่มแปล้กับติ่มซำ ที่ “เรือนไทยติ่มซำ” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2013&group=56&gblog=438 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2013&group=56&gblog=438 Sun, 22 Dec 2013 13:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=437 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พบกับลุคใหม่ของ “วินเทจ สีลม” แหล่งแฮงเอาต์ย่านสีลม – สาทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=437 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=437 Fri, 20 Dec 2013 10:00:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=436 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[DONABE เลือกอร่อยแบบญี่ปุ่นได้ทั้งปิ้งย่าง สุกี้ ชาบูชาบู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=436 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2013&group=56&gblog=436 Fri, 20 Dec 2013 9:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2013&group=56&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2013&group=56&gblog=435 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["อั๊ยย่ะ" ก๋วยเตี๋ยวซีฟู๊ด จัดเต็มแบบเน้นๆ งานนี้ เจ้าของกิจการอาหารทะเลลุยเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2013&group=56&gblog=435 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2013&group=56&gblog=435 Wed, 18 Dec 2013 9:48:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2013&group=56&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2013&group=56&gblog=434 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“พิมพ์รส” ข้าวแกงรสเด็ด สูตรภูเก็ตผสมตรัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2013&group=56&gblog=434 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2013&group=56&gblog=434 Sun, 15 Dec 2013 12:28:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=433 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บ้านอำเภอซีฟู้ด” อาหารทะเลสดๆ รสเด็ด สไตล์จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=433 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=433 Sat, 14 Dec 2013 12:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=432 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สะพานพระราม 8 งามสง่า ยลดอกไม้ เที่ยววัดวา ที่ “ย่านบางยี่ขัน” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=432 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=432 Sat, 14 Dec 2013 11:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=431 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเนื้อป้าพิศ เมนูเด็ดหน้าวัด “บางยี่ขัน”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=431 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2013&group=56&gblog=431 Sat, 14 Dec 2013 11:33:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2013&group=56&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2013&group=56&gblog=430 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..กระดูกเล้งต้มแซบ-ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึง…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2013&group=56&gblog=430 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2013&group=56&gblog=430 Sun, 08 Dec 2013 10:26:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-12-2013&group=56&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-12-2013&group=56&gblog=429 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[4 ร้านดังแห่งเกาะฮ่องกงที่เศรษฐีไทยต้องบินไปกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-12-2013&group=56&gblog=429 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-12-2013&group=56&gblog=429 Sat, 07 Dec 2013 13:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=56&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=56&gblog=428 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มต้นต้อนรับเทศกาลฉลองปลายปีด้วยเมนูอร่อยๆ ที่กรอซซี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=56&gblog=428 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=56&gblog=428 Fri, 06 Dec 2013 9:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=427 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อัพเดท! อาหารการกินของฐานทัพใหญ่ที่ ‘ราชดำเนิน’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=427 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=427 Sat, 30 Nov 2013 13:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=426 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิล ชม ชอป พร้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ “ย่านราชประสงค์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=426 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=426 Sat, 30 Nov 2013 12:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=425 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาะหาของกินราคาเยา ที่ “ราชประสงค์” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=425 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=425 Sat, 30 Nov 2013 11:59:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=424 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวเรือ เมนูเส้นชูโรง กินเส้น เดินเล่นที่"อนุสาวรีย์ชัยฯ" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=424 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=424 Sat, 30 Nov 2013 11:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=423 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พักรบ พบของอร่อย จากสะพานมัฆวานฯ ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=423 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=423 Sat, 30 Nov 2013 11:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=422 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะกระแสม็อบ เที่ยว "ราชดำเนิน" สัมผัสบรรยากาศถนนสายประวัติศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=422 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=422 Sat, 30 Nov 2013 10:35:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=421 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระ 5 วัดริมราชดำเนิน กราบพระไพรีพินาศ-ขอพรพระวัดชนะสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=421 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=421 Sat, 30 Nov 2013 10:09:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=420 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…ฉลองก้าวสู่ปีที่ 13 “แม่ลิ้นจี่พาชิม”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=420 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2013&group=56&gblog=420 Sat, 30 Nov 2013 9:25:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-11-2013&group=56&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-11-2013&group=56&gblog=419 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ข้าวซอยไก่-แกงผักปั๋งใส่จิ้นส้ม…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-11-2013&group=56&gblog=419 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-11-2013&group=56&gblog=419 Sun, 24 Nov 2013 14:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=418 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เฟสต้า อิตาเลียน่า พาชิม 7 เมนูอิตาเลียนจานเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=418 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=418 Fri, 22 Nov 2013 12:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=417 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บ้านโคก”ลาวครั่ง มนต์ขลังแห่ง“ผี” อวดวิถี“จักรยานโบราณ”/ปิ่น บุตรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=417 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=417 Fri, 22 Nov 2013 11:38:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=416 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“กุ้งเหยียด” ภูมิปัญญาความอร่อยแห่งบ้านสาขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=416 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=416 Fri, 22 Nov 2013 10:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=415 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดินเนอร์มื้อค่ำอาหารฝรั่งเศสกับ “เมนูทรัฟเฟิล”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=415 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=415 Fri, 22 Nov 2013 10:18:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=414 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“สุนิตกอล์ฟ” หลากรสความอร่อย อาหารนานาชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=414 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-11-2013&group=56&gblog=414 Fri, 22 Nov 2013 10:03:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2013&group=56&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2013&group=56&gblog=413 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เจ๊เพ็ญ” กุ้งผัดสะตอรสเด็ด อาหารปักษ์ใต้-ซีฟูดหรอยแรง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2013&group=56&gblog=413 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2013&group=56&gblog=413 Tue, 19 Nov 2013 8:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=412 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Cavalli” อร่อยรสยูโรเปี้ยนฟิวชั่น รังสรรค์เมนูจานพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=412 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=412 Thu, 14 Nov 2013 11:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=411 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม…เมนูเวียดนามจานเด็ด…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=411 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2013&group=56&gblog=411 Thu, 14 Nov 2013 11:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-11-2013&group=56&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-11-2013&group=56&gblog=410 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม…ขาหมูบาวาเรียน-สเต็กซี่โครงแกะ…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-11-2013&group=56&gblog=410 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-11-2013&group=56&gblog=410 Tue, 05 Nov 2013 14:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=409 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[งดงาม ทรงคุณค่ากับ“พระตำหนัก”แห่งสมเด็จพระสังฆราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=409 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=409 Sun, 03 Nov 2013 14:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=408 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ศรีเหลืองโภชนา” อร่อยแบบบิ๊กเบิ้ม ข้าวมันไก่จานยักษ์ ก๋วยเตี๋ยวหมู-เนื้อตุ๋นรสเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=408 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=408 Sun, 03 Nov 2013 13:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=407 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ราดหน้ารัตนาธิเบศร์” สูตรเด็ดสไตล์แต้จิ๋ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=407 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2013&group=56&gblog=407 Sun, 03 Nov 2013 13:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=406 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“กลางซอย” เสน่ห์อาหารไทยโบราณ รสจัดจ้าน โดนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=406 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=406 Thu, 31 Oct 2013 12:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=405 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น-น่องไก่ตุ๋นยาจีน…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=405 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-10-2013&group=56&gblog=405 Thu, 31 Oct 2013 11:29:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=56&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=56&gblog=404 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่ง บ้านๆแต่อร่อยมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=56&gblog=404 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=56&gblog=404 Sat, 26 Oct 2013 15:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=403 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไก่อบเบียร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=403 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=403 Thu, 24 Oct 2013 12:16:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=402 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Pasta 54” บ้านนี้มีดีที่พาสต้าโฮมแมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=402 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2013&group=56&gblog=402 Thu, 24 Oct 2013 10:24:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=401 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['น่าหม้อ'หวานคอเนื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=401 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=401 Mon, 21 Oct 2013 15:07:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=400 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พิสูจน์เมนูธงฟ้า "ข้าวขาหมู" ถูกจริง-ถูกใจ!?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=400 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=400 Mon, 21 Oct 2013 14:44:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=399 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..เกาเหลาหมูตุ๋น-ข้าวผัดปลาทู…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=399 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=399 Mon, 21 Oct 2013 14:28:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=398 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เย็นตาโฟฮ่องเต้” เสน่ห์ความอร่อยแบบต้นตำรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=398 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-10-2013&group=56&gblog=398 Mon, 21 Oct 2013 14:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=397 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุเรียนทอด “ป้าแกลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=397 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=397 Sat, 19 Oct 2013 16:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=396 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟรนไชส์บะหมี่เย็นเกาหลีบุกไทย ดาราตลกชื่อดัง “เซิน เฉิน อู” เจ้าของลุยเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=396 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=396 Sat, 19 Oct 2013 15:41:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=395 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ “กะหรี่พัฟงาดำ คุณรัตน์”อาชีพที่ให้มากกว่า “รายได้”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=395 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=395 Sat, 19 Oct 2013 15:18:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=394 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“กะทิสด” กับ “ก.เกี๊ยวกุ้ง”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=394 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=394 Sat, 19 Oct 2013 14:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=393 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“นาระ”ร้านอาหารญี่ปุ่น ส่ง 5 เมนูชามยักษ์ ปะทะคนกินจุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=393 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=393 Sat, 19 Oct 2013 14:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=392 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อีสาน เดอ บางกอก เด่นรสเมนูไทย - อีสาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=392 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2013&group=56&gblog=392 Sat, 19 Oct 2013 12:41:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=391 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[LOVE EAT BISTRO อิ่มอร่อยในบรรยากาศวินเทจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=391 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=391 Thu, 17 Oct 2013 9:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=390 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ลัลลาบาย” นั่งสบายในฟาร์ม ลิ้มลองของอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=390 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-10-2013&group=56&gblog=390 Thu, 17 Oct 2013 7:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2013&group=56&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2013&group=56&gblog=389 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมไม่อั้น “กุ้งล็อบสเตอร์” ตัวโต เนื้อสด นุ่มแน่นหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2013&group=56&gblog=389 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-10-2013&group=56&gblog=389 Tue, 15 Oct 2013 9:28:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-10-2013&group=56&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-10-2013&group=56&gblog=388 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“168 ผัดไทกุ้งสด” เลิศรส หลากเมนูจานเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-10-2013&group=56&gblog=388 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-10-2013&group=56&gblog=388 Mon, 14 Oct 2013 15:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2013&group=56&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2013&group=56&gblog=387 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ก๋วยเตี๋ยวต้นตำรับสูตร “ไข่ย้อย”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2013&group=56&gblog=387 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2013&group=56&gblog=387 Sun, 13 Oct 2013 16:50:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=386 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กินเจ แบบไม่จำเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=386 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=386 Fri, 11 Oct 2013 11:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=385 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอร่อย ‘ยำเป็ดอบ’ สีสันจัดจ้านหวานนุ่มลิ้น ‘ห่อหมกกุ้งมังกร’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=385 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-10-2013&group=56&gblog=385 Fri, 11 Oct 2013 9:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2013&group=56&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2013&group=56&gblog=384 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..กรรเชียงปูผัดผงกะหรี่-ปูม้านิ่มทอดกระเทียม…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2013&group=56&gblog=384 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2013&group=56&gblog=384 Mon, 07 Oct 2013 15:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=383 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง ในงานเจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=383 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=383 Sun, 06 Oct 2013 11:37:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=382 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระทองคำ เที่ยว “เยาวราช” สัมผัสวัฒนธรรมไทย-จีน ถิ่นไชน่าทาวน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=382 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=382 Sun, 06 Oct 2013 9:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=381 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ย่ำ “เยาวราช” ชวนชิมสารพัดอาหาร "เจ-ไม่เจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=381 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-10-2013&group=56&gblog=381 Sun, 06 Oct 2013 8:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=56&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=56&gblog=380 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Loving Hut” เลิศรสอาหารมังสวิรัติ – เจ นานาชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=56&gblog=380 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=56&gblog=380 Thu, 03 Oct 2013 10:08:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2013&group=56&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2013&group=56&gblog=379 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ “ปาลีรดา บิสโทร” อร่อยกับนานาอาหารไทย และเบเกอรี่โฮมเมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2013&group=56&gblog=379 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-09-2013&group=56&gblog=379 Mon, 30 Sep 2013 9:38:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=378 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..เมนูหลากหลายสไตล์ Vintage Farm…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=378 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=378 Sat, 28 Sep 2013 10:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=377 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สร้างวันอาทิตย์อันแสนสุขด้วยซันเดย์ บรั๊นช์แสนอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=377 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2013&group=56&gblog=377 Sat, 28 Sep 2013 9:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=376 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมอาหารอิตาเลียนแบบฉบับอิตาเลียนแท้ ฝีมือระดับเชฟมิชลินสตาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=376 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=376 Thu, 26 Sep 2013 8:52:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=375 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนพาเหรด “agemono” อาหารทอดสไตล์ญี่ปุ่น กรอบนอกนุ่มใน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=375 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=375 Thu, 26 Sep 2013 8:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=374 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Cafe de Flore” ร้านเก๋ ชวนกิน-ดื่ม รื่นรมย์ ใต้ร่มไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=374 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2013&group=56&gblog=374 Thu, 26 Sep 2013 7:56:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=373 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เจี่ยท้งเฮง ครึ่งศตวรรษ อาหารจีนถิ่นล้านนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=373 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=373 Mon, 23 Sep 2013 11:22:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=372 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[Golf’s Ice cream ไอศกรีมอร่อยเวอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=372 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=372 Mon, 23 Sep 2013 9:26:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=371 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แอน ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่” หอมกลิ่นก๋วยเตี๋ยวคั่วจากเตาถ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=371 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-09-2013&group=56&gblog=371 Mon, 23 Sep 2013 8:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=370 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..สารพัดเมนูอาหารตามสั่งกว่า 40 ชนิด…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=370 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=370 Sun, 22 Sep 2013 10:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=369 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ปลาหมอทะเลผัดฉ่า-ปูผัดผงกะหรี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=369 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2013&group=56&gblog=369 Sun, 22 Sep 2013 10:10:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=368 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แหลมทองซีฟู้ด” แซบเว่อร์เมนูพื้นบ้าน รสจัดจ้านโดนใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=368 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=368 Fri, 20 Sep 2013 15:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=367 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงเวลาทองของคนรักเนื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=367 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-09-2013&group=56&gblog=367 Fri, 20 Sep 2013 14:59:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=366 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โจ๊กหมูเปิบพิสดาร สุขุมวิท 38” นุ่มๆ หอมๆ อร่อยเบาๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=366 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=366 Sun, 15 Sep 2013 17:03:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=365 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมเมนูญี่ปุ่นปิ้งย่างต้มที่ ‘โดนาเบะ’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=365 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2013&group=56&gblog=365 Sun, 15 Sep 2013 11:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=364 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Tsuki Sushi Bar & Suki” อร่อยจัดเต็ม อาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=364 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=364 Fri, 13 Sep 2013 10:43:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=363 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรสความอร่อยแปลกใหม่ “อาหารบราซิล” กลมกล่อมถูกปาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=363 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2013&group=56&gblog=363 Fri, 13 Sep 2013 7:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=56&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=56&gblog=362 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ออร์กานิค ไข่มดแดง- โคราชวากิว จิ้มแจ่ว” เสิร์ฟหรู เมนู“โต๊ะโคราช” หวังดันครัวไทยสู่ครัวโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=56&gblog=362 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=56&gblog=362 Wed, 11 Sep 2013 7:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=361 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำชุปเด่น น้ำจิ้มเด็ด อาหารสด แน่นด้วยคุณภาพ ต้องที่ “โมะโตะ ชาบู ชาบู”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=361 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=361 Sun, 08 Sep 2013 11:19:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=360 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เที่ยวถิ่นต้นสาย-ปลายทาง “ย่านท่าน้ำนนท์” ย่านเล็กๆที่มีครบทุกสิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=360 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=360 Sun, 08 Sep 2013 9:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=359 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กินของอร่อย-ชมพระอาทิตย์ตก ที่ท่าน้ำนนท์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=359 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-09-2013&group=56&gblog=359 Sun, 08 Sep 2013 8:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2013&group=56&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2013&group=56&gblog=357 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนชิมเมนู ‘ปลาหมึกย่างฯ’ อร่อยเด็ด ‘เป็ดพะโล้เนื้อนุ่ม’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2013&group=56&gblog=357 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2013&group=56&gblog=357 Fri, 06 Sep 2013 18:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=356 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอร่อยไปกับ “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน” จ.อุตรดิตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=356 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=356 Thu, 05 Sep 2013 10:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=355 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยรส “ขนมไหว้พระจันทร์” หอมนุ่มหลายไส้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=355 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=355 Thu, 05 Sep 2013 10:13:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=354 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ครัวคุณกุ้ง” ปรุงรสเด็ด เต็มรสชาติอาหารไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=354 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-09-2013&group=56&gblog=354 Thu, 05 Sep 2013 9:09:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=353 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บุฟเฟต์ติ่มซำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=353 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=353 Sun, 01 Sep 2013 13:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=352 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ฟองดู-ขนมเบื้องญวน เมนูเวียดนาม…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=352 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=352 Sun, 01 Sep 2013 12:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=351 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดื่มไวน์พร้อมอร่อยกับทาปาสที่บาร์แสนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=351 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2013&group=56&gblog=351 Sun, 01 Sep 2013 11:19:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2013&group=56&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2013&group=56&gblog=350 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนชิมเมนูไทย–อีสาน ที่ ช.ช้างยกครก บางนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2013&group=56&gblog=350 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-08-2013&group=56&gblog=350 Sat, 31 Aug 2013 20:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-08-2013&group=56&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-08-2013&group=56&gblog=349 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิศรส ‘หมึกแดดเดียวผัดซาเลอรี่’ หวานหอมอร่อย ‘คุกกี้ กาแฟสด’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-08-2013&group=56&gblog=349 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-08-2013&group=56&gblog=349 Fri, 30 Aug 2013 10:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2013&group=56&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2013&group=56&gblog=348 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“กระต่ายหมายจันทร์” สุขสันต์อาหารไทยรสเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2013&group=56&gblog=348 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-08-2013&group=56&gblog=348 Wed, 28 Aug 2013 19:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=347 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“คักแฮง” ขนมปัง 20 บาท แป้งนุ่มชิ้นใหญ่ไส้ทะลัก เจ้าดังอุบลฯ รุกแฟรนไชส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=347 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=347 Tue, 27 Aug 2013 14:46:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=346 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“พาเหรดปู-กุ้ง” สดใหม่ เนื้อหวาน...อิ่มไม่อั้นแบบจัดเต็ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=346 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2013&group=56&gblog=346 Tue, 27 Aug 2013 13:35:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2013&group=56&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2013&group=56&gblog=345 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โต ก๋วยจั๊บ” กวยจั๊บสูตรเด็ด เน้นความหอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2013&group=56&gblog=345 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2013&group=56&gblog=345 Mon, 26 Aug 2013 7:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=344 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พิษณุโลก ราม่า ลูกชิ้นคัดคุณภาพ ปูพรมแฟรนไชส์ทั่วไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=344 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=344 Sun, 25 Aug 2013 16:19:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=343 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉีกกฏเดิมๆ ไก่ทอด"เคลือบน้ำจิ้ม" ร้าน"ม็อตต้า Fried Chicken" กินแล้วไม่กระหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=343 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-08-2013&group=56&gblog=343 Sun, 25 Aug 2013 15:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2013&group=56&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2013&group=56&gblog=342 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินเล่น-กิน-ช้อปเพลินๆ ที่ “ตลาดวังหลัง”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2013&group=56&gblog=342 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2013&group=56&gblog=342 Sat, 24 Aug 2013 10:46:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-08-2013&group=56&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-08-2013&group=56&gblog=341 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนชิมเมนูเด็ด ‘ข้าวขยำกุ้งย่าง’ อร่อยเลิศรสน้ำซุป ‘ก๋วยเตี๋ยวปลา’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-08-2013&group=56&gblog=341 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-08-2013&group=56&gblog=341 Fri, 23 Aug 2013 7:52:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=340 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมเมนูอร่อยของเชฟสุดหล่อฝีมือระดับมิชลิน สตาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=340 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=340 Thu, 22 Aug 2013 10:50:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=339 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แสง สี รุ้ง” อาหารจีนกวางตุ้ง โต๊ะจีนราคาเยา อร่อยระดับเหลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=339 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2013&group=56&gblog=339 Thu, 22 Aug 2013 10:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-08-2013&group=56&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-08-2013&group=56&gblog=338 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ปูทะเลผัดซอสไข่เค็ม" หอเจี๊ยะ “เมนูจีนฮ่องกง” ตำรับโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-08-2013&group=56&gblog=338 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-08-2013&group=56&gblog=338 Wed, 21 Aug 2013 7:24:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=337 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตือฮวน ปู่พันปี รสเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=337 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=337 Mon, 19 Aug 2013 22:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=336 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เต๋า อร่อยแตกซิก”...จัดเต็มไฟไหม้ ก๋วยเตี๋ยว-เกาเหลารสเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=336 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2013&group=56&gblog=336 Mon, 19 Aug 2013 11:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=335 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["Fat bird" : มหัศจรรย์แห่งนกอ้วน!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=335 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=335 Sun, 18 Aug 2013 11:29:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=334 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรสคลาสสิก กลิ่นอาย'วินเทจ สีลม']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=334 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=334 Sun, 18 Aug 2013 10:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=333 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กรอบ หอม หวาน ทานได้ไม่เบื่อ “อาโป๊ง โก้เนี้ยว” แถวสามกอง ภูเก็ต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=333 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=333 Sun, 18 Aug 2013 10:20:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=332 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มอร่อยเมนูซีฟู้ดสด ที่บ้านอำเภอซีฟู้ด พระราม 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=332 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2013&group=56&gblog=332 Sun, 18 Aug 2013 9:17:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=331 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยเด็ดหลากเมนู ‘อาหารฝรั่งเศส’เข้มข้นกลมกล่อม ‘หอยเชลล์อบซอส’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=331 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=331 Fri, 16 Aug 2013 22:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=330 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรส “สุดยอดอาหาร 4 ชาติ” แบบบุฟเฟต์อิ่มไม่อั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=330 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=330 Fri, 16 Aug 2013 22:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=329 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ยำส้มโอ” เปรี้ยวหวานมันเค็ม อาหารว่างแสนอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=329 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2013&group=56&gblog=329 Fri, 16 Aug 2013 22:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=328 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“คางูยะ” Gastro Bar สไตล์ญี่ปุ่นใจกลางทองหล่อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=328 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=328 Thu, 15 Aug 2013 10:52:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=327 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ติ๊กโภชนา” ร้านดังตลาดท่านา รสโอชาอาหารไทยพื้นบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2013&group=56&gblog=327 Thu, 15 Aug 2013 9:51:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=326 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ชาจีน” สุนทรีย์ชีวิตจากแดนมังกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=326 Wed, 14 Aug 2013 11:36:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=325 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ซุปข้าวโพด-สลัดปลาแซลมอน’ เมนูเด็ดโปรกอล์ฟคนดัง - สูตรเด็ด...พร้อมเสิร์ฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=325 Wed, 14 Aug 2013 11:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=324 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“กาแฟขี้ชะมด” โคตรกาแฟ แพงที่สุดในโลก!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=324 Wed, 14 Aug 2013 10:32:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=323 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ยลเสน่ห์ “นางอัปสราสุดสวย”- “ทับหลังแห่งพนมรุ้ง” ในเส้นทางปราสาทหินถิ่นอีสานใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=56&gblog=323 Wed, 14 Aug 2013 9:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=322 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โก๋ตั้ง”ก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเด็ดใบไม้ ความอร่อยที่แตกต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=322 Mon, 12 Aug 2013 20:19:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=321 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิศรสเมนู "ปลาทูน่า” สดใหม่ อิมพอร์ตจากญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2013&group=56&gblog=321 Mon, 12 Aug 2013 19:51:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=320 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…เยือนเมืองแปดริ้ว..แวะชิมเมนูจานเด็ด…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=320 Sat, 10 Aug 2013 14:49:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=319 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบรักแบบเก๋ๆ หวานๆ ‘ไอ เค้ก ยู’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=319 Sat, 10 Aug 2013 14:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=318 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายรส ที่ วายเคบี คาเฟ่ บายหญิงกะบัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=318 Sat, 10 Aug 2013 13:59:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=317 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จูงมือมารดาไปรับประทานของอร่อย ฉลองวันแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=317 Sat, 10 Aug 2013 12:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=316 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บะหมี่โมโรเฮยะ” จุดขายส่งให้เมนูเส้นธรรมดา ยอดขายไม่ธรรมดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=316 Sat, 10 Aug 2013 11:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=315 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวปลาด๊อกเตอร์ ยกสูตรแพทย์อร่อยเพื่อสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=315 Sat, 10 Aug 2013 11:26:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=314 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พักผ่อนในป่ากลางเมือง เที่ยว“สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์” รับวันแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=314 Sat, 10 Aug 2013 10:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=313 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประตู “ตลาดนัดจตุจักร” แหล่งของกินนานาชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=56&gblog=313 Sat, 10 Aug 2013 9:47:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=312 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ปลากะพงนึ่งมะนาว”แรง!! แชมป์ 5 เมนูสุดฮิตวันแม่ปีนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=312 Fri, 09 Aug 2013 9:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=311 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ละมุนลิ้น ‘ก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็ดพะโล้’ เข้มข้นจัดจ้าน ‘ต้มยำกุ้งแม่น้ำ’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=56&gblog=311 Fri, 09 Aug 2013 8:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=56&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=56&gblog=310 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารจากดอกไม้ แปลกใหม่ สวย อร่อย ที่ “สมูท เคอร์รี่”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=56&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=56&gblog=310 Thu, 08 Aug 2013 11:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=309 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ไข่กระทะ” มื้อเช้า อร่อยง่าย สไตล์คนอุดรฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=309 Tue, 06 Aug 2013 16:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=308 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดเต็มกับ เป้งก๋วยเตี๋ยวเป็ด(อุดรธานี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=308 Tue, 06 Aug 2013 15:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=307 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมความอร่อยจาก 9 เชฟขั้นเทพ 9 สุดยอดเมนู พลาดแล้วจะเสียใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=307 Tue, 06 Aug 2013 13:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=306 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ควงแขนคุณแม่ ฉลอง “วันแม่แห่งชาติ” อิ่มอร่อยอาหารเลิศรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-08-2013&group=56&gblog=306 Tue, 06 Aug 2013 12:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=56&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=56&gblog=305 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แป๊ะ ราดหน้ามหาชน” จัดหนักราดหน้าจานโต จัดเต็มความอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=56&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=56&gblog=305 Mon, 05 Aug 2013 9:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=56&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=56&gblog=304 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยกับอาหารอิตาเลี่ยน สไตล์ "ทองปาน" อิ่มพุงแบบสบายกระเป๋า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=56&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=56&gblog=304 Sun, 04 Aug 2013 14:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2013&group=56&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2013&group=56&gblog=303 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม…สเต็กเนื้อสันในฟิเลมิยอง-ตาต้าสลัด…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2013&group=56&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2013&group=56&gblog=303 Sat, 03 Aug 2013 11:57:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=302 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ม่านเมือง” ลือเลื่องอาหารเหนือแต้ๆ ลำขนาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=302 Thu, 01 Aug 2013 14:07:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=301 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘น้ำผึ้งมะนาว’ดื่มได้ดื่มดี ‘มีจุดขาย’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=301 Thu, 01 Aug 2013 13:15:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=300 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พริกแกงหอมกรุ่น ‘ตำขนุน’ เมืองเหนือ - สูตรเด็ด...พร้อมเสิร์ฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=56&gblog=300 Thu, 01 Aug 2013 12:07:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=299 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘กาแฟป่าคนกะเหรี่ยง’...แห่งเมืองกาญจนบุรี - หลากเรื่องราว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=299 Wed, 31 Jul 2013 10:19:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=298 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยโฉมเมนูใหม่ของ Hyde & Seek]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=56&gblog=298 Wed, 31 Jul 2013 8:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=56&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=56&gblog=297 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาว่ากันว่า...ไปไม่ถึงเมืองตรังหากยังไม่ได้ทาน “ขนมเปี๊ยะซอย 9”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=56&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=56&gblog=297 Tue, 30 Jul 2013 12:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2013&group=56&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2013&group=56&gblog=296 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เจีแป๊ว....สุดยอดมะม่วงน้ำปลาหวาน ชาวกรุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2013&group=56&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2013&group=56&gblog=296 Mon, 29 Jul 2013 18:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2013&group=56&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2013&group=56&gblog=295 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เป็ดย่างทิพย์มงคล” เมนูหมู-เป็ด ทีเด็ดทั้งคู่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2013&group=56&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2013&group=56&gblog=295 Sun, 28 Jul 2013 19:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2013&group=56&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2013&group=56&gblog=294 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘เพื่อนทะเล’ ปรุงเมนูซีฟู้ดสดจากใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2013&group=56&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2013&group=56&gblog=294 Sat, 27 Jul 2013 19:25:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=293 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยวแซ่บ ยกพลขึ้นบก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=293 Fri, 26 Jul 2013 11:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=292 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สะดวกอร่อย ‘หอยเชลล์สะโหร่งฯ’ เพิ่มรสชาติด้วยอาหารไทยโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=292 Fri, 26 Jul 2013 9:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=291 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[Eat Drink Love ร้านน่ารักน่า Love ทั้งอาหารและบรรยากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2013&group=56&gblog=291 Fri, 26 Jul 2013 8:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2013&group=56&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2013&group=56&gblog=290 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ครัวโสภา”...หอยหลอดผัดฉ่า-ปูผัดผงกะหรี่ ซีฟูดสดใหม่ จัดจ้านโดนใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2013&group=56&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2013&group=56&gblog=290 Thu, 25 Jul 2013 2:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=289 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[7 เมนูเด็ดจานสวย เสน่ห์มัดใจสาวกซิซซ์เล่อร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=289 Tue, 23 Jul 2013 15:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=288 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เยือนอาณาจักรแห่งเบียร์ HOBS ที่ Rain Hill]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=288 Tue, 23 Jul 2013 14:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=287 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[VT แหนมเนือง ที่สุดในแผ่นดิน (อุดรธานี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=287 Tue, 23 Jul 2013 12:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=286 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนกินของหรอยๆอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ข้าง ร.ร.บางเหนียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2013&group=56&gblog=286 Tue, 23 Jul 2013 8:22:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2013&group=56&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2013&group=56&gblog=285 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[งามวิจิตรเปี่ยมศรัทธากับ “10 วัดไทยสุดฮิต” ของชาวต่างชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2013&group=56&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2013&group=56&gblog=285 Mon, 22 Jul 2013 18:37:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=284 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื้อเปื่อยสุดยอด! "เกาเหลาจอมยุทธ"เยาวราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=284 Sat, 20 Jul 2013 17:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=283 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรสฟิวชั่น ฟู้ด มังกี้ ดริ้งค์ส บิสโทรแอนด์บาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=283 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=283 Sat, 20 Jul 2013 17:03:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=282 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['ซันโตวกะ'เด่นรสราเมงสูตรพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=282 Sat, 20 Jul 2013 16:14:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=281 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บะหมี่รสเด่น ร้านรถเข็นไร้ชื่อ ที่คลองถม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=281 Sat, 20 Jul 2013 15:39:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=280 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นัดทานมื้อค่ำ ดื่มด่ำบรรยากาศ ที่ “การ์เด้น ออฟ ดรีม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=280 Sat, 20 Jul 2013 14:58:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=279 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ส้มตำติดปาก’ร้านส้มตำน้องใหม่ที่พะเยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=279 Sat, 20 Jul 2013 14:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=278 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมผัสรสเมนูไทย จีน ซีฟู้ด ที่สวนอาหารแสง สี รุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=278 Sat, 20 Jul 2013 13:34:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=277 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดินเนอร์ มื้อพิเศษ ที่‘เซลล่าร์ อีเลฟเว่น’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=277 Sat, 20 Jul 2013 13:04:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=276 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัว ณ ราชพฤกษ์ ปรุงอาหารพื้นบ้านเพชรบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=276 Sat, 20 Jul 2013 12:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=275 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..กุ้งแชบ๊วยผัดพริกเกลือ-แกงป่าปลาทราย…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=56&gblog=275 Sat, 20 Jul 2013 12:40:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=274 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอร่อย ‘อาหารอิตาเลียน’ ครบรส หอมหวานนุ่มลิ้น ‘บราวนี่และไอศกรีม’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=274 Fri, 19 Jul 2013 20:38:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=273 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สืบตำนานอาหารชาววัง เมนูใหม่เอี่ยมอ่อง ข้าวในปลีกล้วย-เยลลี่ห่อหมก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=273 Fri, 19 Jul 2013 19:33:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=272 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกศึกจัดการอาหารจานอร่อยที่ "ขมิ้นกับปู" บาย สุดสาคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=272 Fri, 19 Jul 2013 19:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=271 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนแม่หม่ำ “กุ้งมังกร” สดหวานเนื้อแน่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2013&group=56&gblog=271 Fri, 19 Jul 2013 7:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=270 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..น้ำปลาหวาน 3 รส สูตรเด็ด “แม่อู๊ด”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=270 Thu, 18 Jul 2013 18:34:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=269 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม…ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงสูตรอยุธยา…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=269 Thu, 18 Jul 2013 17:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=268 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเมนู "อาหารไทยโบราณ" แนะบริโภคปลอดภัยคลายร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=268 Thu, 18 Jul 2013 16:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=267 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สด อร่อย 'หอยแมลงภู่ผัดฉ่า' หอมน่าชิม 'ข้าวมันไก่เนื้อนุ่ม']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2013&group=56&gblog=267 Thu, 18 Jul 2013 15:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=266 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัตตาคาร ส.บ. ล.(สมบูรณ์ลาภ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=266 Wed, 17 Jul 2013 23:10:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=265 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[No.43 อร่อยสไตล์อิตาเลียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=265 Wed, 17 Jul 2013 20:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=264 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Tree Box” อร่อยรื่นรมย์ที่บ้านต้นไม้ จัดเต็มอาหารพรีเมี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=264 Wed, 17 Jul 2013 20:02:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=263 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนชิมเมนู ‘เนื้ออบยัดไส้เห็ดหอม’ อร่อยต้องลอง ‘วุ้นเส้นต้มยำ’ รสแซบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=263 Wed, 17 Jul 2013 19:27:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=262 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิม ''โจ๊กหมู'' รสกลมกล่อม หอมอร่อยครบเครื่อง ''ปลาดุกผัดฉ่า'']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=262 Wed, 17 Jul 2013 18:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=261 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรสหลากเมนูอร่อย 'ตำรับจีน' หอมชวนชิม 'เป็ดย่างหงเปา' รสเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2013&group=56&gblog=261 Wed, 17 Jul 2013 17:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=260 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ข้าวน้ำพริกลงเรือ-ยำปลาช่อนทอดสวนรถไฟ…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=260 Tue, 16 Jul 2013 14:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=259 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..น้ำพริกไข่ปู-ปลาเก๋าหม้อไฟ…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=259 Tue, 16 Jul 2013 14:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=258 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยคลายร้อน ‘ขนมจีนซาวน้ำ’ เหนียวนุ่มชวนทาน ‘ผัดหมี่ฮกเกี้ยน’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2013&group=56&gblog=258 Tue, 16 Jul 2013 12:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=257 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิ้มรส “ปูอลาสก้า” ก้ามใหญ่ เนื้อแน่น อร่อยหวานสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=257 Mon, 15 Jul 2013 20:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=256 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นุ่มอร่อย 'ลิ้นวัวดองตุ๋นกับครีมซอส' หอมกรอบมัน 'ตับบดในแป้งพัฟ']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=256 Mon, 15 Jul 2013 20:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=255 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมเมนู ‘สตูไก่ในซอสไวน์แดง’ อร่อยเลิศรสหลากตำรับ ‘อาหารจีน’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=255 Mon, 15 Jul 2013 19:49:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=254 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยครบสูตร 'ขนมจีนกุ้งสด' รสดีถูกใจ 'หอยลายอบเนย']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=254 Mon, 15 Jul 2013 19:18:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=253 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หอมอร่อย ‘เนื้อแกะอบ’ รสเด็ด เปรี้ยวหวานชื่นใจ ‘เยลลี่มะนาว’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=253 Mon, 15 Jul 2013 18:54:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=252 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้มข้นถึงเครื่องแกง ‘อาหารปักษ์ใต้’ อร่อยครบสูตร พอร์คช็อพย่างราดซอสฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=252 Mon, 15 Jul 2013 17:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=251 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ครบรส ‘ยำมะม่วงกับปลาทู’ อร่อยเด็ดเมนู ‘รีซอตโตเห็ดและแฮม’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=251 Mon, 15 Jul 2013 17:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=250 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยบ้านนา (สาขาวงศ์สว่าง 27)” อร่อยกลมกล่อมรสต้นตำรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2013&group=56&gblog=250 Mon, 15 Jul 2013 16:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=249 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ขนมเบื้องแฟนตาซี” จุดขายอยู่ที่ความแปลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=249 Sun, 14 Jul 2013 12:28:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=248 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ขนมทองพลุ’ หากินยาก-น่าทำขาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=248 Sun, 14 Jul 2013 12:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=247 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ขนมตาล’ ขนมใบตองยังขายดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=247 Sun, 14 Jul 2013 11:44:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=246 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ตะลิงปลิงลอยแก้ว’ สรรพคุณดี-มีจุดขายเด่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=246 Sun, 14 Jul 2013 9:37:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=245 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หลากหลายความอร่อย ที่ ‘ครัวดุสิต’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2013&group=56&gblog=245 Sun, 14 Jul 2013 9:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=244 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม “ก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อน” สูตรเด็ด 55 ปี…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=244 Sat, 13 Jul 2013 18:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=243 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…เมนูจานเด็ด..ที่ร้าน “ทรอปิคาน่า ซีฟู้ด” พัทยา…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=243 Sat, 13 Jul 2013 18:09:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=242 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…ร้าน “Mom’s ผัดไท-ไก่ย่างเขาสวนกวาง”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2013&group=56&gblog=242 Sat, 13 Jul 2013 16:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=241 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[.. ข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=241 Fri, 12 Jul 2013 18:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=240 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ผัดฉ่าสะดือหอย” เมนูอร่อยสไตล์ซีฟู้ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=240 Fri, 12 Jul 2013 17:16:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=239 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แกงจืดปลาหมึกยัดไส้” เคี้ยวเด้งแบบกลมกล่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2013&group=56&gblog=239 Fri, 12 Jul 2013 16:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=238 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็ดย่างสูตรฮ่องกง-เกี๊ยวกุ้งกวางเจา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=238 Thu, 11 Jul 2013 20:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=237 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิมน้ำแข็งไสสารพัดท็อปปิ้ง…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=237 Thu, 11 Jul 2013 19:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=236 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..โรตีหลากสีสัน เด็กก็กินได้ ผู้ใหญ่ก็กินดี…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=236 Thu, 11 Jul 2013 18:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=235 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม.. “ก๋วยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-07-2013&group=56&gblog=235 Thu, 11 Jul 2013 18:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=234 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เดอะมอลล์ ชวนชิมอาหารท้องถิ่นไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=234 Wed, 10 Jul 2013 21:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=233 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สานรักด้วยต้มข่าปลาสลิดกรอบ - สูตรเด็ด...พร้อมเสิร์ฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=233 Wed, 10 Jul 2013 20:35:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=232 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ยามาซาโตะ” อาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ คุณภาพระดับพรีเมี่ยม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2013&group=56&gblog=232 Wed, 10 Jul 2013 19:45:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=231 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระธาตุ กราบพระรอด “ลำพูน” อิ่มบุญในนครเก่าแก่แห่งล้านนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=231 Tue, 09 Jul 2013 20:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=230 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาหมูพะโล้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=230 Tue, 09 Jul 2013 19:52:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=229 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องใต้ไป “สงขลา” ทัวร์หาดใหญ่ สนุกหลากหลาย เที่ยวได้ทั้งปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=229 Tue, 09 Jul 2013 19:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=228 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มุดใต้ถุนโรงงิ้ว ชิมก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ที่เมืองสงขลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=228 Tue, 09 Jul 2013 18:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=227 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปลำพูน กิน “ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไย”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2013&group=56&gblog=227 Tue, 09 Jul 2013 18:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=226 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมวัดเก่า เล่าความหลัง เมืองสุพรรณฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=226 Mon, 08 Jul 2013 21:15:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=225 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่องเรือไป'พราแลง']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=225 Mon, 08 Jul 2013 20:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=224 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Think Cafe” เต็มอิ่มกับเบเกอรี่มีไอเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=224 Mon, 08 Jul 2013 19:33:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=223 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หวานนุ่มละมุนลิ้นกับ “เทศกาลชีสเค้ก” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=223 Mon, 08 Jul 2013 18:56:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=222 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวซอยเชียงใหม่ "แม่ลำดวน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2013&group=56&gblog=222 Mon, 08 Jul 2013 18:33:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=221 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ขนมหวัก” ของกินพื้นบ้านปักษ์ใต้ อร่อยเด็ดจนต้องจองคิวข้ามวัน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=221 Sun, 07 Jul 2013 14:13:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=220 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สูตรลับทหารอากาศ "พันจ่าหมูสะเต๊ะ" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=220 Sun, 07 Jul 2013 13:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=219 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เป๋าฮื้อรสอูนามิ ที่'คอตตอน']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=56&gblog=219 Sun, 07 Jul 2013 12:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=218 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยล้ำกับกุ้งมังกร ซีฟูดสดๆ วันศุกร์ทานหอยแครงฟรี ที่ “The Lobster”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=218 Sat, 06 Jul 2013 19:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=217 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอร่อยของกินเล่นโบราณ “ไส้กรอกปลาแนม” ตลาดนางเลิ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=217 Sat, 06 Jul 2013 18:55:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=216 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ตลาดนางเลิ้ง” แรกเริ่มตลาดบก ที่ตั้งของต้นตำรับความอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=216 Sat, 06 Jul 2013 18:32:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=215 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..กุ้งอบวุ้นเส้นเบคอน..ราดหน้าเจ้าสัว…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=215 Sat, 06 Jul 2013 17:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=214 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม “หมูหลบแดด-ต้มยำปลาเก๋าหยก”…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=214 Sat, 06 Jul 2013 17:14:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=213 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..กุ้งมังกรผัดพริกเกลือ-เนื้อวากิว No.9 ย่างจิ้มแจ่ว…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=213 Sat, 06 Jul 2013 16:24:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=212 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[…แวะชิม..ขาหมูเยอรมันทอด-สลัดกุ้งมาดาม…]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=212 Sat, 06 Jul 2013 15:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=211 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“หมูยิ้ม” หมูปิ้ง ฉีกรสชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=211 Sat, 06 Jul 2013 11:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=210 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาลี ฮัท รีสอร์ตสุดโรแมนติก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=210 Sat, 06 Jul 2013 10:58:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=209 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟอาม่า @ โคราช จุดนัดพบคอกาแฟลาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=209 Sat, 06 Jul 2013 10:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=208 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โอริ” ไอศกรีมข้าวโมจิ เมนูเย็นฉ่ำ น่าหม่ำ ของพระเอกดาวรุ่ง “สน” ยุกต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=208 Sat, 06 Jul 2013 9:52:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=207 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ขนมปังไส้ข้าวแกง” ฝีมืออดีตผู้ช่วยเชฟโรงแรมดัง เมนูเด็ดพิชิตใจคนยุคใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-07-2013&group=56&gblog=207 Sat, 06 Jul 2013 9:21:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=206 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สเต๊กจานดาวเทียม! ขวัญใจวัยโจ๋]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=206 Fri, 05 Jul 2013 18:50:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=205 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บ้านอำเภอ” ซีฟู้ด เพื่อคนกรุงเทพฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=205 Fri, 05 Jul 2013 18:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=204 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมเมนูหน้าตาธรรมดา แต่รสชาติเต็มขั้น ที่ "โอบองแปง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=204 Fri, 05 Jul 2013 17:59:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=203 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขึ้น“ภูเขาทอง”มองกรุงเทพฯมุมสูง ไฮไลท์ย่าน“ประตูผี”...ชื่อน่ากลัวบรรยากาศน่ากิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=203 Fri, 05 Jul 2013 17:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=202 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประตูอร่อย ที่ “ประตูผี”...จัดเต็ม ผัดไทย ก๋วยเตี๋ยว ขนมเบื้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2013&group=56&gblog=202 Fri, 05 Jul 2013 16:50:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=56&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=56&gblog=201 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“มนต์ทะเล” ต้มยำปลาทูรสแซ่บ ร้านน่านั่งริมทะเลบ้านกรูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=56&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=56&gblog=201 Thu, 04 Jul 2013 14:08:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=200 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เต็มอิ่มกับ 5 เมนูล็อบสเตอร์ ที่ห้องอาหาร “Seafood” รร.ตรีสรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=200 Wed, 03 Jul 2013 16:02:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=199 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[... “ไก่ย่างชวนชื่น-ตำโคราช”...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=199 Wed, 03 Jul 2013 14:50:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=198 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[...ก๋วยเตี๋ยวหมูผักหวาน...สูตรโบราณ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=198 Wed, 03 Jul 2013 14:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=197 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[..ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเจ็บจากอุดรฯ ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=197 Wed, 03 Jul 2013 13:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=196 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[..."สวนอาหารบางบัว".....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2013&group=56&gblog=196 Wed, 03 Jul 2013 12:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=195 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[...แวะชิม... “ทอดมันปลากรายผัดขี้เมา” เมนูจานเด็ด ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=195 Tue, 02 Jul 2013 11:28:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=194 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[... แวะชิม..หมูย่างเมืองตรัง-ปลาทับทิมสองหน้า ... ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=194 Tue, 02 Jul 2013 11:02:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=193 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[.. แวะชิม..สารพัดเมนูทะเลจานเด็ด ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=193 Tue, 02 Jul 2013 9:55:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=192 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[...แวะชิมเกาเหลาเนื้อเปื่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=192 Tue, 02 Jul 2013 9:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=191 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำไข่ลวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2013&group=56&gblog=191 Tue, 02 Jul 2013 8:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=190 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“วัดโพธิ์-พระบรมมหาราชวัง” ติด 10 สุดยอดที่ท่องเที่ยวแห่งเอเชีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=190 Mon, 01 Jul 2013 14:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีสเค้กโฮมเม้ดคุณใหญ่ หมดแล้วหมดเลย ส้มตำแดงปากหวาน นครนายก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=189 Mon, 01 Jul 2013 13:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวผัดปลาเค็มมาเก๊า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=188 Mon, 01 Jul 2013 12:45:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=187 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวอนุรักษ์ซีฟู้ด สดจากแหลมตะลุมพุก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=187 Mon, 01 Jul 2013 12:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าแม่เขาสามมุก(จีน) เจ้าแม่ทับทิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=186 Mon, 01 Jul 2013 11:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=185 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รวยรวยริเวอร์เฮ้าส์ กินอย่างเศรษฐี ราคาชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=185 Mon, 01 Jul 2013 11:19:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โอเดียนบะหมี่เกี๊ยวกุ้งก้ามปู ตรงข้ามวัดไตรมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=184 Mon, 01 Jul 2013 10:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“อกร่องเขียว” ความอร่อยที่ถูกลืมเลือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=183 Mon, 01 Jul 2013 10:20:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=182 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“สุกี้นายพัน” อิ่มสุขสันต์ สุกี้น้ำจิ้มกวางตุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=182 Mon, 01 Jul 2013 9:43:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=181 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดินเนอร์หลากหลายอารมณ์ กับเทศกาลแห่งความรัก....!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2013&group=56&gblog=181 Mon, 01 Jul 2013 8:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะลึง!!! “ตะพาบ 2 หัว(หนึ่งเดียวในโลก)...สัตว์ประหลาดมีชีวิต ที่ “บ้านสัตว์ประหลาดสยาม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=180 Sun, 30 Jun 2013 15:25:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ไข่เค็ม" เป็ดไล่ทุ่ง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=179 Sun, 30 Jun 2013 14:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดเทศกาลเจ ด้วยบ๊ะจ่าง ขนมเทียนเจ ฝีมือคนทานเจ 100% ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=178 Sun, 30 Jun 2013 14:07:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=177 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Lau Shan Dong” อิ่มไม่อั้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=177 Sun, 30 Jun 2013 13:47:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=176 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["นาซิ เลอมัก" ข้าวมันมลายู อาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=176 Sun, 30 Jun 2013 13:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=175 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หมูหันหนังกรอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=175 Sun, 30 Jun 2013 12:53:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=174 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['100 ปี คนจีนในเชียงใหม่']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=174 Sun, 30 Jun 2013 12:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=173 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['จากวงสนทนา สู่กลไกตลาดบ้านจำรุง']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=173 Sun, 30 Jun 2013 12:12:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=172 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มอบความรักให้คนที่คุณรัก ที่'ร้านอาหารไทย เหลา เย่..'.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=172 Sun, 30 Jun 2013 11:44:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=171 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มข้าวปั้นคำโต'ซูชิ โอตารุ']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=171 Sun, 30 Jun 2013 11:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=170 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไทยแบมบู อร่อยสู้ ฟองดูเฮ้าส์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=170 Sun, 30 Jun 2013 11:00:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=169 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กินผัก'ซาลาดา'สุขกายสบายท้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=169 Sun, 30 Jun 2013 10:37:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=168 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['สุกี้ครบเครื่อง จุ่ม...ซด! รสฮ่องกง']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-06-2013&group=56&gblog=168 Sun, 30 Jun 2013 9:44:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=167 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กบ-ก๊บ-กบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=167 Sat, 29 Jun 2013 10:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=166 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["เย็นตาโฟรสเด็ด-ต้มยำสุดจี๊ด-เตี๋ยวไก่ตุ๋นนุ๊มนุ่ม" ถูกปาก ต้องลิ้น ลองซะที่ร้าน"แด๊กซ์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=56&gblog=166 Sat, 29 Jun 2013 10:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=165 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวกุ้งไร้ค่า สู่ “ซอสมันหัวกุ้ง”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=165 Fri, 28 Jun 2013 14:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=164 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โกลด์ เคอร์รี่” ท้าดวลคนกินจุ เมนู “ข้าวแกงกะหรี่” ชามยักษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=164 Fri, 28 Jun 2013 14:20:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=163 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เต้าคั่ว-รอเยาะ อาหารคู่แฝด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=163 Fri, 28 Jun 2013 13:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=162 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้าน “ท่าพระจันทร์” สุขบรรยากาศ เสิร์ฟอาหารรสเลิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=162 Fri, 28 Jun 2013 13:31:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=161 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["THAI RICH" ขนมหวานแช่แข็ง อร่อยได้นาน ไม่ต้องพึ่งสารกันบูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=161 Fri, 28 Jun 2013 12:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=160 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จะทานปาท่องโก๋ทั้งที..เลือกดี ๆ ก่อนหยิบเข้าปาก!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=160 Fri, 28 Jun 2013 12:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=159 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชวนอร่อย ‘สลัดแซลมอนรมควันฯ’ หอมนุ่มลิ้น ‘หมูสามชั้นกรอบแบบฮ่องกง’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=159 Fri, 28 Jun 2013 12:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=158 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หมักแล้วทอดก่อนต้มตุ๋นจนเข้าเนื้อ - สูตรเด็ด...พร้อมเสิร์ฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=56&gblog=158 Fri, 28 Jun 2013 11:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=157 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ก๋วยเตี๋ยวเดินดง” สะดุดหู อร่อยลิ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=157 Thu, 27 Jun 2013 11:35:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=156 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“Nam” อร่อยต้นตำรับ แบบเวียดนามโฮมเมด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-06-2013&group=56&gblog=156 Thu, 27 Jun 2013 9:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=155 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“นิว-เชื้อชาติ” ชวนชิมพิซซ่าสูตรเด็ด ที่ Pizzazo]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=155 Wed, 26 Jun 2013 11:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=154 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แหม่ม-คัทลียา ชวนชิม ข้าวมันไก่ฮ่องเต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=154 Wed, 26 Jun 2013 11:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=153 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๊วนเยียบ ฟิวชั่นฟู้ดแห่งวังหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=153 Wed, 26 Jun 2013 10:46:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=152 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แอปเปิ้ล ลดอาการแน่นอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=152 Wed, 26 Jun 2013 9:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=151 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยว(ปากหม้อ) หลบมุม วัดไตรมิตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2013&group=56&gblog=151 Wed, 26 Jun 2013 8:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=150 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“เกาะพิทักษ์” เกาะน่ารักบนวิถีที่เป็นไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=150 Tue, 25 Jun 2013 20:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=149 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แมลง”...อาหารสุดเลิศ - เรื่องน่ารู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=149 Tue, 25 Jun 2013 19:42:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=148 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดเต็มกับ “บุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น” อิ่มนี้ไม่มีอั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=148 Tue, 25 Jun 2013 19:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=147 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แดงดีสีสดใส อิ่มจุใจ ใน“เมืองสตรอเบอร์รี่” ที่ คาเมรอน ไฮแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2013&group=56&gblog=147 Tue, 25 Jun 2013 18:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=146 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“นันทา ขนมไทย” หอมนุ่มอร่อยตำรับดั้งเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=146 Mon, 24 Jun 2013 20:05:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=145 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กาแฟเด่น ไอศกรีมโดน เค้กดี อาหารรสเด็ด ยกให้ “กล้วยน้ำว้า”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=145 Mon, 24 Jun 2013 19:18:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=144 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ขนมจีนทอดมันปลา" อิ่มอร่อยแบบพื้นบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-06-2013&group=56&gblog=144 Mon, 24 Jun 2013 18:07:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=143 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘ส้มตำ - ตำโขยง’ สารพัดตำ...กำเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=143 Sun, 23 Jun 2013 18:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=142 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีฟู้ดสดใหม่ ไฉไลสไตล์จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=142 Sun, 23 Jun 2013 18:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=141 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แดงแกงป่า ร้านพื้นบ้านตำนานรสจัด ปุ๊ไอติมโบราณน้ำและข้น นครนายก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=141 Sun, 23 Jun 2013 17:37:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=140 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ยุ้ยเผือกทอด” กรอบ หอม อร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=140 Sun, 23 Jun 2013 16:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=139 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[7 เมนูเทพ! เห็ดทรัฟเฟิล นับเบอร์43 อิตาเลียน บิสโตร เคปเฮาส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2013&group=56&gblog=139 Sun, 23 Jun 2013 15:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=138 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไชนาทาวน์ ซานฟรานฯ เซ็งลี้ฮ้อมากว่าร้อยปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=138 Sat, 22 Jun 2013 15:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=137 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดนัดพบพี่น้องไทย-เขมร...ตลาดนัดบ่อพลอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=137 Sat, 22 Jun 2013 14:47:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=136 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เอาะหลาม อาหารแห่งนครหลวงพระบาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=136 Sat, 22 Jun 2013 14:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=135 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวมันไก่ศรีเพ็ญ หอม-คอเลสเตอรอลตํ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=135 Sat, 22 Jun 2013 14:12:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=134 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สถานีความอร่อยที่ "103+ factory"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=56&gblog=134 Sat, 22 Jun 2013 13:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=133 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชม-ชิม-ช้อป เพลินๆที่ “คลองบางหลวง”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=133 Fri, 21 Jun 2013 20:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=132 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลัดเลาะริมคลอง เที่ยวและกิน “ย่านคลองบางหลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=132 Fri, 21 Jun 2013 20:05:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=131 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาร์ลส..สะพานมีชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=131 Fri, 21 Jun 2013 19:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=130 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สุขภาพดีด้วยผักหลากสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=130 Fri, 21 Jun 2013 18:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=129 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["มติชนอคาเดมี"ผนึกกำลังทีมเชฟ Thailand Culinary Academy บุกเมนูนานาชาติ รวมเมนูเด็ดทุกมุมโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=129 Fri, 21 Jun 2013 18:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=128 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ร้านโบ๊ท"คัมแบ๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=128 Fri, 21 Jun 2013 15:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=127 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรังหมูย่าง วนัสนันท์ นำทัพอาหารอร่อย ในงาน "เมกาบางนา ไทย คูซีนฯ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-06-2013&group=56&gblog=127 Fri, 21 Jun 2013 14:45:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=126 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['นาจ'อาหารไทยเอาใจลิ้นคนไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=126 Thu, 20 Jun 2013 12:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=125 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ส้มตำปลากะพง"ลงตัว สหรัฐคันทรี่ ถ.ราชพฤกษ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=125 Thu, 20 Jun 2013 11:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=124 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โคขุนใบยี่หร่า” ข้าวแกงปิ่นโตชานอ้อย เปิดประสบการณ์อาหารออนไลน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=124 Thu, 20 Jun 2013 11:29:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=123 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[April's Bakery พายฮ่องกงสูตรเด็ด ธุรกิจแรกไม่ง่ายเลยแต่ขอสู้ด้วยสองมือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=123 Thu, 20 Jun 2013 11:08:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=122 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["จันทน์หอม" หรอยจังฮู้ เมนูปักษ์ใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=122 Thu, 20 Jun 2013 10:40:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=121 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ครัวแม่น้องหนุน” อิ่มอุ่นหลากเมนูเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=121 Thu, 20 Jun 2013 10:09:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=120 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีฟูดสด รสเด็ดสะระตี่...“อี่โภชนา”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=120 Thu, 20 Jun 2013 9:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=119 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“บ้านจิตประภัสสร” หนึ่งในดวงใจ อาหารไทยโบราณเลิศรส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=119 Thu, 20 Jun 2013 9:16:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=118 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“WhiteHAFF” ร้านเก๋นั่งสบาย เลิศรสเมนูไทย-ยุโรป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2013&group=56&gblog=118 Thu, 20 Jun 2013 8:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=117 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แม่กนก” ยกเมนูทอดมันปลากรายสูตรดั้งเดิมสู่ธุรกิจแฟรนไชส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=117 Wed, 19 Jun 2013 10:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=116 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อรัญฯ อร่อย ที่ “ฐานิกุล”...ขนมจีนยอด ปีกไก่ทอดเยี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=116 Wed, 19 Jun 2013 9:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=115 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กีวีเปรี้ยวๆ.... เสกสรรค์อาหารคาวหวานได้อร่อยล้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=115 Wed, 19 Jun 2013 8:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=114 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงเขียวหวาน ซี่โครงหมูอ่อนตุ๋นยาจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=114 Wed, 19 Jun 2013 6:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=113 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มอร่อยตำรับ เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2013&group=56&gblog=113 Wed, 19 Jun 2013 5:51:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=112 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ละเลียดอย่างหรู ปลาทูตัวละล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=112 Tue, 18 Jun 2013 18:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=111 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ซาลาเปา'สูตรไข่ครอบ'เกาะยอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=111 Tue, 18 Jun 2013 17:53:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=110 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['แตงกวาไฮโซ'ทนไวรัส-ลูกดก-ราคาดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=110 Tue, 18 Jun 2013 17:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=109 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โซ้ยราเม็งรสเยี่ยม กับ 4 เมนูใหม่ ที่ “ราเม็ง ซุเทจิ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=109 Tue, 18 Jun 2013 17:05:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=108 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดไทย ประตูผี (ทิพย์สมัย ) ชื่อนี้แน่นอนจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2013&group=56&gblog=108 Tue, 18 Jun 2013 13:22:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=107 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ำพระขยางค์ มีดีถึงนอกถ้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=107 Mon, 17 Jun 2013 12:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=106 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อผักสนุก...ยุคคิวอาร์โค้ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=106 Mon, 17 Jun 2013 11:34:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=105 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ป้อนรสไทยแท้บนน่านฟ้าโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=105 Mon, 17 Jun 2013 11:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=104 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชิมอาหารเวียดนามต้นตำรับ ที่ เลอ ดานัง เซ็นทาราฯลาดพร้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=104 Mon, 17 Jun 2013 10:58:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=103 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยดี มีสุขภาพกับเมนู “ปลาเก๋ามังกร” เนื้อสด นุ่มหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=103 Mon, 17 Jun 2013 10:09:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=102 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ผัดไทยใบตอง (เจ๊ตา)” เมนูอร่อยบนใบตอง เสิร์ฟร้อนๆ จากเตาถ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=102 Mon, 17 Jun 2013 9:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=101 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ยัวน้ำลาย ! พาเหรดอาหารจีนกวางงตุ้ง อร่อยแท้ต้นตำรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2013&group=56&gblog=101 Mon, 17 Jun 2013 9:11:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2013&group=56&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2013&group=56&gblog=100 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โอเอซีส ซีเวิลด์ น้ำตาโลมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2013&group=56&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2013&group=56&gblog=100 Sun, 16 Jun 2013 17:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2013&group=54&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2013&group=54&gblog=220 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 219 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2013&group=54&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2013&group=54&gblog=220 Mon, 25 Mar 2013 11:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2013&group=54&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2013&group=54&gblog=219 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 218 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2013&group=54&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-03-2013&group=54&gblog=219 Tue, 12 Mar 2013 13:10:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=54&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=54&gblog=218 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 217 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=54&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=54&gblog=218 Fri, 01 Mar 2013 9:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=54&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=54&gblog=217 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 216 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=54&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=54&gblog=217 Sat, 23 Feb 2013 16:25:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-02-2013&group=54&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-02-2013&group=54&gblog=216 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 215 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-02-2013&group=54&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-02-2013&group=54&gblog=216 Fri, 15 Feb 2013 22:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=54&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=54&gblog=215 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 214 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=54&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=54&gblog=215 Fri, 01 Feb 2013 0:01:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=54&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=54&gblog=214 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 213 (บีจี 124 แบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=54&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=54&gblog=214 Fri, 25 Jan 2013 20:36:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-01-2013&group=54&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-01-2013&group=54&gblog=213 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 212 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-01-2013&group=54&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-01-2013&group=54&gblog=213 Wed, 23 Jan 2013 7:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=54&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=54&gblog=212 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 211 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=54&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=54&gblog=212 Mon, 21 Jan 2013 9:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=54&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=54&gblog=211 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 210 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=54&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=54&gblog=211 Fri, 04 Jan 2013 22:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-12-2012&group=54&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-12-2012&group=54&gblog=210 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 209 (บีจี 100 แบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-12-2012&group=54&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-12-2012&group=54&gblog=210 Thu, 27 Dec 2012 22:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=54&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=54&gblog=209 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 208 (สีดำสวยๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=54&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=54&gblog=209 Sun, 23 Dec 2012 20:43:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-12-2012&group=54&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-12-2012&group=54&gblog=208 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 207 (x' mas)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-12-2012&group=54&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-12-2012&group=54&gblog=208 Mon, 10 Dec 2012 21:08:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=54&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=54&gblog=207 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 206 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=54&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=54&gblog=207 Mon, 03 Dec 2012 14:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-11-2012&group=54&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-11-2012&group=54&gblog=206 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 205(บีจี 100 แบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-11-2012&group=54&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-11-2012&group=54&gblog=206 Wed, 21 Nov 2012 22:14:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2012&group=54&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2012&group=54&gblog=205 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 204 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2012&group=54&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-11-2012&group=54&gblog=205 Fri, 16 Nov 2012 19:32:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-11-2012&group=54&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-11-2012&group=54&gblog=204 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 203(150ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-11-2012&group=54&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-11-2012&group=54&gblog=204 Sun, 11 Nov 2012 19:41:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2012&group=54&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2012&group=54&gblog=203 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 202(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2012&group=54&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-11-2012&group=54&gblog=203 Sat, 03 Nov 2012 22:16:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=54&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=54&gblog=202 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 201 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=54&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=54&gblog=202 Tue, 30 Oct 2012 14:54:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=54&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=54&gblog=201 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 200 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=54&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=54&gblog=201 Mon, 22 Oct 2012 23:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2012&group=54&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2012&group=54&gblog=200 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 199 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2012&group=54&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2012&group=54&gblog=200 Thu, 18 Oct 2012 19:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-10-2012&group=54&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-10-2012&group=54&gblog=199 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 198 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-10-2012&group=54&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-10-2012&group=54&gblog=199 Thu, 04 Oct 2012 15:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=54&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=54&gblog=198 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 197([บีจี 162 แบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=54&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=54&gblog=198 Fri, 28 Sep 2012 22:15:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=54&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=54&gblog=197 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 196(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=54&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=54&gblog=197 Thu, 27 Sep 2012 0:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2012&group=54&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2012&group=54&gblog=196 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 195(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2012&group=54&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-09-2012&group=54&gblog=196 Sat, 22 Sep 2012 23:14:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2012&group=54&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2012&group=54&gblog=195 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 194(บีจี 160 แบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2012&group=54&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2012&group=54&gblog=195 Mon, 10 Sep 2012 19:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=54&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=54&gblog=194 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 193(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=54&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=54&gblog=194 Sun, 09 Sep 2012 14:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-09-2012&group=54&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-09-2012&group=54&gblog=193 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 192(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-09-2012&group=54&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-09-2012&group=54&gblog=193 Sun, 02 Sep 2012 15:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=54&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=54&gblog=192 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 191(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=54&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=54&gblog=192 Fri, 24 Aug 2012 21:18:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2012&group=54&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2012&group=54&gblog=191 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 190(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2012&group=54&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-08-2012&group=54&gblog=191 Sun, 19 Aug 2012 20:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=54&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=54&gblog=190 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 189(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=54&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=54&gblog=190 Sat, 11 Aug 2012 22:58:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2012&group=54&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2012&group=54&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 188 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2012&group=54&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2012&group=54&gblog=189 Wed, 08 Aug 2012 21:34:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=54&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=54&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 187 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=54&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=54&gblog=188 Thu, 02 Aug 2012 15:03:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=54&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=54&gblog=187 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 186 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=54&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=54&gblog=187 Sun, 29 Jul 2012 21:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=54&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=54&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 185(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=54&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=54&gblog=186 Wed, 25 Jul 2012 23:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2012&group=54&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2012&group=54&gblog=185 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 184(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2012&group=54&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2012&group=54&gblog=185 Fri, 20 Jul 2012 23:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=54&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=54&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 183(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=54&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=54&gblog=184 Thu, 19 Jul 2012 20:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=54&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=54&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 182(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=54&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=54&gblog=183 Tue, 17 Jul 2012 13:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2012&group=54&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2012&group=54&gblog=182 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 181(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2012&group=54&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-07-2012&group=54&gblog=182 Sat, 14 Jul 2012 0:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=54&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=54&gblog=181 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 180 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=54&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=54&gblog=181 Thu, 12 Jul 2012 22:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 179(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=180 Tue, 10 Jul 2012 23:48:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 178(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-07-2012&group=54&gblog=179 Tue, 10 Jul 2012 0:18:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=54&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=54&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 177(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=54&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=54&gblog=178 Sun, 08 Jul 2012 21:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=54&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=54&gblog=177 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 176(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=54&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=54&gblog=177 Wed, 04 Jul 2012 13:20:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2012&group=54&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2012&group=54&gblog=176 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 175(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2012&group=54&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2012&group=54&gblog=176 Mon, 02 Jul 2012 20:33:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2012&group=54&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2012&group=54&gblog=175 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 174(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2012&group=54&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2012&group=54&gblog=175 Fri, 29 Jun 2012 21:55:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2012&group=54&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2012&group=54&gblog=174 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 173(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2012&group=54&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2012&group=54&gblog=174 Thu, 28 Jun 2012 14:26:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2012&group=54&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2012&group=54&gblog=173 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 172(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2012&group=54&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-06-2012&group=54&gblog=173 Tue, 26 Jun 2012 10:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2012&group=54&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2012&group=54&gblog=172 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 171(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2012&group=54&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-06-2012&group=54&gblog=172 Mon, 25 Jun 2012 12:26:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=54&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=54&gblog=171 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 170(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=54&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=54&gblog=171 Sat, 23 Jun 2012 16:00:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2012&group=54&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2012&group=54&gblog=170 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 169 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2012&group=54&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-06-2012&group=54&gblog=170 Sun, 17 Jun 2012 12:52:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=54&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=54&gblog=169 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 168 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=54&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=54&gblog=169 Wed, 13 Jun 2012 19:45:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=54&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=54&gblog=168 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 167 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=54&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=54&gblog=168 Tue, 12 Jun 2012 0:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=54&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=54&gblog=167 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 166 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=54&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=54&gblog=167 Sat, 09 Jun 2012 23:06:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2012&group=54&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2012&group=54&gblog=166 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 165(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2012&group=54&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2012&group=54&gblog=166 Tue, 05 Jun 2012 23:02:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=54&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=54&gblog=165 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 164(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=54&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=54&gblog=165 Mon, 04 Jun 2012 17:24:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2012&group=54&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2012&group=54&gblog=164 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 163(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2012&group=54&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2012&group=54&gblog=164 Thu, 31 May 2012 23:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=54&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=54&gblog=163 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 162(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=54&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=54&gblog=163 Wed, 30 May 2012 21:35:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=54&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=54&gblog=162 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 161(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=54&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=54&gblog=162 Sat, 26 May 2012 19:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-05-2012&group=54&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-05-2012&group=54&gblog=161 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 160 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-05-2012&group=54&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-05-2012&group=54&gblog=161 Thu, 24 May 2012 22:20:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-05-2012&group=54&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-05-2012&group=54&gblog=160 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 159 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-05-2012&group=54&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-05-2012&group=54&gblog=160 Mon, 21 May 2012 22:41:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2012&group=54&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2012&group=54&gblog=159 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 158 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2012&group=54&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2012&group=54&gblog=159 Sun, 20 May 2012 0:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2012&group=54&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2012&group=54&gblog=158 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 157 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2012&group=54&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2012&group=54&gblog=158 Fri, 18 May 2012 20:34:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2012&group=54&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2012&group=54&gblog=157 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 156(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2012&group=54&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2012&group=54&gblog=157 Wed, 16 May 2012 23:16:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2012&group=54&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2012&group=54&gblog=156 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 155(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2012&group=54&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2012&group=54&gblog=156 Tue, 15 May 2012 23:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2012&group=54&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2012&group=54&gblog=155 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 154(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2012&group=54&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2012&group=54&gblog=155 Sun, 13 May 2012 13:51:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2012&group=54&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2012&group=54&gblog=154 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 153(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2012&group=54&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2012&group=54&gblog=154 Sat, 12 May 2012 20:10:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=54&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=54&gblog=153 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 152(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=54&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=54&gblog=153 Fri, 11 May 2012 21:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2012&group=54&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2012&group=54&gblog=152 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 151(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2012&group=54&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2012&group=54&gblog=152 Thu, 10 May 2012 17:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2012&group=54&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2012&group=54&gblog=151 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 150 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2012&group=54&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2012&group=54&gblog=151 Wed, 09 May 2012 22:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2012&group=54&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2012&group=54&gblog=150 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 149 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2012&group=54&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2012&group=54&gblog=150 Tue, 08 May 2012 20:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-05-2012&group=54&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-05-2012&group=54&gblog=149 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 148 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-05-2012&group=54&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-05-2012&group=54&gblog=149 Mon, 07 May 2012 20:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2012&group=54&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2012&group=54&gblog=148 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 147 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2012&group=54&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2012&group=54&gblog=148 Sun, 06 May 2012 15:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2012&group=54&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2012&group=54&gblog=147 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 146 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2012&group=54&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2012&group=54&gblog=147 Sat, 05 May 2012 22:03:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2012&group=54&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2012&group=54&gblog=146 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 145 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2012&group=54&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2012&group=54&gblog=146 Thu, 03 May 2012 22:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-05-2012&group=54&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-05-2012&group=54&gblog=145 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 144(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-05-2012&group=54&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-05-2012&group=54&gblog=145 Wed, 02 May 2012 21:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2012&group=54&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2012&group=54&gblog=144 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 143(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2012&group=54&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2012&group=54&gblog=144 Tue, 01 May 2012 19:34:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-04-2012&group=54&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-04-2012&group=54&gblog=143 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 142(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-04-2012&group=54&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-04-2012&group=54&gblog=143 Sun, 29 Apr 2012 21:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-04-2012&group=54&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-04-2012&group=54&gblog=142 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 141(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-04-2012&group=54&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-04-2012&group=54&gblog=142 Sat, 28 Apr 2012 20:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2012&group=54&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2012&group=54&gblog=141 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 140 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2012&group=54&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-04-2012&group=54&gblog=141 Fri, 27 Apr 2012 17:15:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-04-2012&group=54&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-04-2012&group=54&gblog=140 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 139 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-04-2012&group=54&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-04-2012&group=54&gblog=140 Thu, 26 Apr 2012 16:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=54&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=54&gblog=139 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 138 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=54&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=54&gblog=139 Wed, 25 Apr 2012 21:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2012&group=54&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2012&group=54&gblog=138 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 137 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2012&group=54&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2012&group=54&gblog=138 Tue, 24 Apr 2012 21:51:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-04-2012&group=54&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-04-2012&group=54&gblog=137 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 136 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-04-2012&group=54&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-04-2012&group=54&gblog=137 Mon, 23 Apr 2012 20:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-04-2012&group=54&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-04-2012&group=54&gblog=136 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 135 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-04-2012&group=54&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-04-2012&group=54&gblog=136 Sun, 22 Apr 2012 19:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-04-2012&group=54&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-04-2012&group=54&gblog=135 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 134(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-04-2012&group=54&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-04-2012&group=54&gblog=135 Fri, 20 Apr 2012 16:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2012&group=54&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2012&group=54&gblog=134 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 133(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2012&group=54&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2012&group=54&gblog=134 Wed, 18 Apr 2012 21:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=133 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 132(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=133 Tue, 17 Apr 2012 11:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=132 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 131(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-04-2012&group=54&gblog=132 Tue, 17 Apr 2012 11:02:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2012&group=54&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2012&group=54&gblog=131 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 130 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2012&group=54&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2012&group=54&gblog=131 Fri, 13 Apr 2012 20:28:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2012&group=54&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2012&group=54&gblog=130 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 129 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2012&group=54&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2012&group=54&gblog=130 Wed, 11 Apr 2012 18:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-04-2012&group=54&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-04-2012&group=54&gblog=129 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 128 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-04-2012&group=54&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-04-2012&group=54&gblog=129 Tue, 10 Apr 2012 15:07:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2012&group=54&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2012&group=54&gblog=128 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 127(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2012&group=54&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2012&group=54&gblog=128 Mon, 09 Apr 2012 19:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2012&group=54&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2012&group=54&gblog=127 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 126 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2012&group=54&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2012&group=54&gblog=127 Sat, 07 Apr 2012 16:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2012&group=54&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2012&group=54&gblog=126 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 125(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2012&group=54&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2012&group=54&gblog=126 Wed, 04 Apr 2012 18:02:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2012&group=54&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2012&group=54&gblog=125 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 124(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2012&group=54&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2012&group=54&gblog=125 Tue, 03 Apr 2012 20:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2012&group=54&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2012&group=54&gblog=124 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 123(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2012&group=54&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2012&group=54&gblog=124 Mon, 02 Apr 2012 19:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2012&group=54&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2012&group=54&gblog=123 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 122(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2012&group=54&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2012&group=54&gblog=123 Fri, 30 Mar 2012 21:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-03-2012&group=54&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-03-2012&group=54&gblog=122 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 121(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-03-2012&group=54&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-03-2012&group=54&gblog=122 Wed, 28 Mar 2012 21:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2012&group=54&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2012&group=54&gblog=121 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 120 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2012&group=54&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2012&group=54&gblog=121 Tue, 27 Mar 2012 18:51:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-03-2012&group=54&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-03-2012&group=54&gblog=120 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 119 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-03-2012&group=54&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-03-2012&group=54&gblog=120 Mon, 26 Mar 2012 22:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2012&group=54&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2012&group=54&gblog=119 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 118 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2012&group=54&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2012&group=54&gblog=119 Sat, 24 Mar 2012 15:52:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-03-2012&group=54&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-03-2012&group=54&gblog=118 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 117 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-03-2012&group=54&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-03-2012&group=54&gblog=118 Fri, 23 Mar 2012 15:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2012&group=54&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2012&group=54&gblog=117 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 116(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2012&group=54&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2012&group=54&gblog=117 Thu, 22 Mar 2012 15:36:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2012&group=54&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2012&group=54&gblog=116 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 115(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2012&group=54&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-03-2012&group=54&gblog=116 Tue, 20 Mar 2012 17:37:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2012&group=54&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2012&group=54&gblog=115 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 114(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2012&group=54&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2012&group=54&gblog=115 Mon, 19 Mar 2012 19:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2012&group=54&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2012&group=54&gblog=114 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 113(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2012&group=54&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-03-2012&group=54&gblog=114 Sun, 18 Mar 2012 20:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2012&group=54&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2012&group=54&gblog=113 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 112(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2012&group=54&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2012&group=54&gblog=113 Sat, 17 Mar 2012 20:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-03-2012&group=54&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-03-2012&group=54&gblog=112 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 111(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-03-2012&group=54&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-03-2012&group=54&gblog=112 Fri, 16 Mar 2012 17:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-03-2012&group=54&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-03-2012&group=54&gblog=111 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 110 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-03-2012&group=54&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-03-2012&group=54&gblog=111 Thu, 15 Mar 2012 16:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2012&group=54&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2012&group=54&gblog=110 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 109 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2012&group=54&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2012&group=54&gblog=110 Wed, 14 Mar 2012 16:37:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2012&group=54&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2012&group=54&gblog=109 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 108 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2012&group=54&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2012&group=54&gblog=109 Tue, 13 Mar 2012 14:45:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2012&group=54&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2012&group=54&gblog=108 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 107 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2012&group=54&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2012&group=54&gblog=108 Sun, 11 Mar 2012 20:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2012&group=54&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2012&group=54&gblog=107 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 106 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2012&group=54&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2012&group=54&gblog=107 Fri, 09 Mar 2012 20:25:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2012&group=54&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2012&group=54&gblog=106 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 105 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2012&group=54&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2012&group=54&gblog=106 Wed, 07 Mar 2012 21:57:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2012&group=54&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2012&group=54&gblog=105 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 104(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2012&group=54&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2012&group=54&gblog=105 Tue, 06 Mar 2012 20:51:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2012&group=54&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2012&group=54&gblog=104 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 103(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2012&group=54&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2012&group=54&gblog=104 Mon, 05 Mar 2012 16:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-03-2012&group=54&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-03-2012&group=54&gblog=103 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 102(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-03-2012&group=54&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-03-2012&group=54&gblog=103 Sun, 04 Mar 2012 14:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2012&group=54&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2012&group=54&gblog=102 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 101(หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2012&group=54&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2012&group=54&gblog=102 Thu, 01 Mar 2012 22:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-02-2012&group=54&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-02-2012&group=54&gblog=101 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 100 (หลากแนว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-02-2012&group=54&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-02-2012&group=54&gblog=101 Wed, 29 Feb 2012 20:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2012&group=54&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2012&group=54&gblog=100 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[BG สวยๆ 99 (หลากแบบ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2012&group=54&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2012&group=54&gblog=100 Mon, 27 Feb 2012 21:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-02-2015&group=53&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-02-2015&group=53&gblog=327 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ยืนเป็น...นอนตาย...แปลกดีนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-02-2015&group=53&gblog=327 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-02-2015&group=53&gblog=327 Sun, 08 Feb 2015 7:12:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2015&group=53&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2015&group=53&gblog=326 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกหน่อยได้ไหม, ฝนตกทำไมคล้ายน้ำตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2015&group=53&gblog=326 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2015&group=53&gblog=326 Tue, 13 Jan 2015 14:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2015&group=53&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2015&group=53&gblog=325 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณแม่ที่โชคร้ายที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2015&group=53&gblog=325 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-01-2015&group=53&gblog=325 Mon, 05 Jan 2015 9:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=53&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=53&gblog=324 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักสีอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=53&gblog=324 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2015&group=53&gblog=324 Sun, 04 Jan 2015 10:18:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=53&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=53&gblog=323 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“มนุษย์ล้อกล้ามบึ้ก” คนแรกของไทย “ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้!!”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=53&gblog=323 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2014&group=53&gblog=323 Sun, 21 Dec 2014 12:05:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-11-2014&group=53&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-11-2014&group=53&gblog=322 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สยอง! พิษอาหารเสริมฮอร์โมน 'อกฟู รูฟิต' เห็นแบบนี้ยังจะกินอยู่มั้ย?!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-11-2014&group=53&gblog=322 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-11-2014&group=53&gblog=322 Thu, 13 Nov 2014 9:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=53&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=53&gblog=321 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ประสาทรับกลิ่น ทำนายวันตายผู้สูงอายุได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=53&gblog=321 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-10-2014&group=53&gblog=321 Sun, 05 Oct 2014 9:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2014&group=53&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2014&group=53&gblog=320 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[วิพากษ์สนั่น "สมภารวัดดัง" ละสังขารลวงโลก?!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2014&group=53&gblog=320 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2014&group=53&gblog=320 Fri, 12 Sep 2014 5:04:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=53&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=53&gblog=319 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สวดมนต์อย่างไรให้เป็นกุศล?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=53&gblog=319 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-08-2014&group=53&gblog=319 Wed, 20 Aug 2014 9:36:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2014&group=53&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2014&group=53&gblog=318 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หายนะภาษาไทย? ผู้ปกครองเพลีย โรงเรียนสอนอะไรให้ลูก!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2014&group=53&gblog=318 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-07-2014&group=53&gblog=318 Wed, 02 Jul 2014 9:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=53&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=53&gblog=317 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บุกสตูดิโอ "ลีน่าจัง" เจาะเบื้องหลังในวันทำงานคนเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=53&gblog=317 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2014&group=53&gblog=317 Sat, 14 Jun 2014 11:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=53&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=53&gblog=316 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["บัว" ดอกไม้พุทธบูชา มากความหมายสื่อหลักธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=53&gblog=316 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2014&group=53&gblog=316 Tue, 13 May 2014 14:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=315 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ของร้อน ต้องห้าม “ใบเตย -แมน” ศีลเสมอกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=315 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=315 Mon, 21 Apr 2014 14:44:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=314 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดจบคนลวงโลก 'นาธาน โอมาน' สังคมไทยมีที่ยืนให้หรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=314 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2014&group=53&gblog=314 Mon, 21 Apr 2014 14:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=53&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=53&gblog=313 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จะดูทีวีดิจิตอลต้องจ่ายกี่บาท?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=53&gblog=313 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2014&group=53&gblog=313 Fri, 18 Apr 2014 13:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=53&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=53&gblog=312 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยพลังออกทีวี! สะท้อนคนไทยเครียด พึ่งไสยศาสตร์แทนบริการสุขภาพจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=53&gblog=312 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-04-2014&group=53&gblog=312 Fri, 04 Apr 2014 10:48:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=53&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=53&gblog=311 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธิศักดิ์คลินิก...แหล่งเสริมความงามโดยแพทย์ห่มเหลือง !?!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=53&gblog=311 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-03-2014&group=53&gblog=311 Tue, 25 Mar 2014 12:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=53&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=53&gblog=310 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเสน่ห์ออนไลน์! ศรัทธาราคาแพงของสังคมไร้หลักยึดเหนี่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=53&gblog=310 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2014&group=53&gblog=310 Mon, 17 Mar 2014 10:20:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2014&group=53&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2014&group=53&gblog=309 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แหล่งทำพาสปอร์ตปลอม! เรื่องดราม่าที่ไทยตกเป็นแพะรับบาป? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2014&group=53&gblog=309 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-03-2014&group=53&gblog=309 Thu, 13 Mar 2014 12:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=308 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สุภาพบุรุษสุดฉาว! ดาราแฉออนไลน์กับสังคมใคร่รู้ในเรื่องลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=308 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=308 Tue, 11 Mar 2014 9:36:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=307 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ไทย” ถูกเปิดโปงเป็น “ศูนย์อาชญากรรม” จากกรณีมีผู้โดยสาร “เที่ยวบินมาเลย์” ใช้พาสปอร์ตถูกขโมย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=307 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2014&group=53&gblog=307 Tue, 11 Mar 2014 9:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=306 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปดูจุดตก.. โบอิ้ง 777 มาเลย์ดิ่งอ่าวไทยสื่อเวียดนามอ้างข้อมูลเรดาร์กองทัพเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=306 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=306 Sun, 09 Mar 2014 14:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=305 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่องานวิจัยพบว่าคอเลสเตอรอลสูงขึ้น แต่อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจลดลง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=305 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-03-2014&group=53&gblog=305 Sun, 09 Mar 2014 13:44:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=53&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=53&gblog=304 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตูบช่วยชีวิต! วัยรุ่นจีนคิดสั้นโดดตึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=53&gblog=304 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2014&group=53&gblog=304 Sat, 01 Mar 2014 13:55:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=303 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาราแห่อาบน้ำใต้แสงจันทร์ เสริมเสน่ห์-เรียกผัว “อีฟ” ได้ “เวียร์” กิน “ไฮโซแฟนนิโคล”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=303 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=303 Tue, 18 Feb 2014 14:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=302 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นคำตอบ..ตัดกรรม คืออะไร? เลวแค่ไหนก็ตัดได้จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=302 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2014&group=53&gblog=302 Tue, 18 Feb 2014 13:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2014&group=53&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2014&group=53&gblog=301 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวังภัยโลกไซเบอร์ 2014 (Cyber Weekend)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2014&group=53&gblog=301 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2014&group=53&gblog=301 Sun, 26 Jan 2014 12:13:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=53&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=53&gblog=300 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['หน่วยซีล' นาวิกโยธินไทยพันธุ์ดุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=53&gblog=300 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2014&group=53&gblog=300 Sat, 25 Jan 2014 9:41:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=53&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=53&gblog=299 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพนาทีชีวิต “คุณยาย vs หลานทรพี”.. มีเสียงปรบมือเกรียวกราว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=53&gblog=299 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2014&group=53&gblog=299 Sun, 19 Jan 2014 11:49:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=298 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนภัย"ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้าย" รู้เท่าทัน ป้องกันก่อนสาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=298 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=298 Fri, 17 Jan 2014 12:04:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=297 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือทีวีดิจิตอล?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=297 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=297 Fri, 17 Jan 2014 10:43:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=296 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สยอง! หมอจีนผ่าท้องเด็ก 12 ขวบ เจอ “เส้นผม” ยาวเท่าไม้บรรทัด หนักเกือบกิโลฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=296 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2014&group=53&gblog=296 Fri, 17 Jan 2014 9:48:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=53&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=53&gblog=295 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่๙ ในหลวงของเรา "ทรงพระเจริญ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=53&gblog=295 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2013&group=53&gblog=295 Fri, 06 Dec 2013 19:34:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=294 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หนังสือทรงคุณค่าที่ ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ทรงนิพนธ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=294 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=294 Sat, 26 Oct 2013 14:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=293 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเป็นมา "พระสังฆราช"ประเทศไทย และ ลำดับอาวุโสพระเถระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=293 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=293 Sat, 26 Oct 2013 12:59:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=292 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางธรรม "สุวฑฺฒโน" สู่...สมเด็จพระสังฆราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=292 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-10-2013&group=53&gblog=292 Sat, 26 Oct 2013 12:41:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=53&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=53&gblog=291 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บางมุมของ “พระสังฆราช” ที่ชาวพุทธยังไม่รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=53&gblog=291 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2013&group=53&gblog=291 Thu, 03 Oct 2013 9:30:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-09-2013&group=53&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-09-2013&group=53&gblog=290 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระจันทร์...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-09-2013&group=53&gblog=290 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-09-2013&group=53&gblog=290 Thu, 19 Sep 2013 14:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=53&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=53&gblog=289 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“หวงหวง” เจ้าตูบยอดสงสาร เฝ้าตามหานายรักบนรถเมล์ทุกวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=53&gblog=289 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-09-2013&group=53&gblog=289 Wed, 11 Sep 2013 9:34:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2013&group=53&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2013&group=53&gblog=288 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“อังคาร จันทาทิพย์” จากกวีลูกชาวนา ไขว่คว้าจนได้ “กวีซีไรต์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2013&group=53&gblog=288 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-09-2013&group=53&gblog=288 Tue, 10 Sep 2013 11:32:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=53&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=53&gblog=287 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คุยมือถือขณะชาร์จเสี่ยงไฟช็อตรู้สาเหตุ ป้องกันได้...ไม่ประมาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=53&gblog=287 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2013&group=53&gblog=287 Wed, 14 Aug 2013 12:05:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=53&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=53&gblog=286 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[7 สาวแก๊งนางฟ้า ของ “เจนี่” : สวย ซ่า แซบ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=53&gblog=286 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-08-2013&group=53&gblog=286 Sat, 10 Aug 2013 9:01:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=53&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=53&gblog=285 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดใจ ‘หมอดูไฮโซ’ มงคล รอดเที่ยงธรรม โหรซุปตาร์ขวัญใจดาราเซเลบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=53&gblog=285 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2013&group=53&gblog=285 Fri, 09 Aug 2013 9:33:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=284 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ล้วงชีวิตหนุ่มลึกลับ "หกสิงหา"..ไม่มีตัวตน แต่มีผลงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=284 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=284 Thu, 08 Aug 2013 18:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=282 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['เจนี่'ควง'เอ๋-ชนม์สวัสดิ์'ตั้งโต๊ะเปิดใจเผยความสัมพันธ์ลึกซึ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=282 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-08-2013&group=53&gblog=282 Thu, 08 Aug 2013 19:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=53&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=53&gblog=281 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["สมีคำ" จนตรอกขอมอบตัว"ดีเอสไอ"แล้ววันที่ 8 ส.ค.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=53&gblog=281 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2013&group=53&gblog=281 Mon, 05 Aug 2013 10:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=53&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=53&gblog=280 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิด 20 อันดับห้องชุดที่แพงที่สุดในกรุงเทพฯ บร๊ะเจ้าแพงสุดราคา 222 ล้าน !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=53&gblog=280 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-08-2013&group=53&gblog=280 Sun, 04 Aug 2013 12:49:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=279 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อนอกทึ่ง!คนไทย'รักในหลวง' พสกนิกรหลายหมื่นรอรับเสด็จฯ บางคนน้ำตาซึมเห็นพระพักต์แจ่มใส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=279 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=279 Fri, 02 Aug 2013 9:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=278 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำดื่มในขวด จะกินก็ต้องเลือก!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=278 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2013&group=53&gblog=278 Fri, 02 Aug 2013 8:42:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=277 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แสตมป์ทรงคุณค่าแห่งราชวงศ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=277 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=277 Thu, 01 Aug 2013 12:34:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=276 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘พจนานุกรมฯ พ.ศ.2554’ ฉบับใหม่สมบูรณ์แบบ ทันสมัยเพิ่มคำภาษาไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=276 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=276 Thu, 01 Aug 2013 11:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=275 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สโนว์เดนแฉ "เอ็กซ์คีย์สกอร์" สุดยอดโครงการล้วงข้อมูลของสหรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=275 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2013&group=53&gblog=275 Thu, 01 Aug 2013 10:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=274 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้อ่าวพร้าวเกาะเสม็ดเป็นพื้นที่ภัยพิบัติทางทะเล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=274 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=274 Wed, 31 Jul 2013 9:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=273 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้เกี่ยวกับ “ผลกระทบจากน้ำมันรั่วไหล”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=273 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=273 Wed, 31 Jul 2013 9:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=272 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[วิกฤติ "เกาะเสม็ด" รมว.พลังงาน ขีดเส้นแก้ไข 3 วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=272 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=272 Wed, 31 Jul 2013 9:10:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=271 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้อนอดีตหายนะน้ำมันรั่วครั้งประวัติศาสตร์ที่อ่าวเม็กซิโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=271 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2013&group=53&gblog=271 Wed, 31 Jul 2013 8:55:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=270 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[7 เล่ม 7 รส รอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปีนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=270 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=270 Tue, 30 Jul 2013 11:05:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=269 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[‘แกรนด์ แคนยอน’ ฟ้าผ่าปีละหลายหมื่นครั้ง! อยู่ที่แจ้ง รู้เอาตัวรอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=269 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2013&group=53&gblog=269 Tue, 30 Jul 2013 10:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=53&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=53&gblog=268 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ่นดีมีเฮ!!ดูไบอัดฉีดทองคำล่อประชาชนลดความอ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=53&gblog=268 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-07-2013&group=53&gblog=268 Sat, 20 Jul 2013 10:04:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=53&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=53&gblog=267 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขบวนการหากินของคนห่มเหลือง! กลยุทธ์ปลุกศรัทธา-เงิน-บารมี-นารีพิฆาต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=53&gblog=267 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2013&group=53&gblog=267 Thu, 04 Jul 2013 13:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=53&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=53&gblog=266 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เณรคำรวยรักปริศนา !? กับพ่อยกแม่ยกผู้ศรัทธาและร่ำรวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=53&gblog=266 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-06-2013&group=53&gblog=266 Sat, 29 Jun 2013 11:48:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=53&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=53&gblog=265 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ผ่าวงการสงฆ์ พ.ศ. 2556 ยุคผ้าเหลืองเสื่อมสุดขีด....?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=53&gblog=265 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-06-2013&group=53&gblog=265 Sat, 22 Jun 2013 11:27:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2013&group=53&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2013&group=53&gblog=264 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คนระลึกชาติรายล่าสุดแห่งหมู่บ้านตะคร้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2013&group=53&gblog=264 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2013&group=53&gblog=264 Tue, 11 Jun 2013 10:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2013&group=53&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2013&group=53&gblog=263 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ สุดสับสนอลเวงในชีวิต อยู่มาตั้ง 66 ปีเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2013&group=53&gblog=263 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2013&group=53&gblog=263 Thu, 06 Jun 2013 19:21:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2013&group=53&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2013&group=53&gblog=262 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ชัย ราชวัตร" จ่อปิดตำนานผู้ใหญ่มาทุ่งหมาเมิน! ลั่นพร้อมสู้คดีหมิ่นไม่ตาขาวจนหนี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2013&group=53&gblog=262 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2013&group=53&gblog=262 Tue, 04 Jun 2013 7:22:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2013&group=53&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2013&group=53&gblog=261 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญ ที่ชาวพุทธเริ่มลืมเลือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2013&group=53&gblog=261 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2013&group=53&gblog=261 Sat, 01 Jun 2013 16:01:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2013&group=53&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2013&group=53&gblog=260 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตรันทด! เด็กหญิงวัย 11 ขวบเมืองน้ำดำยอดกตัญญู เลี้ยงพ่อพิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2013&group=53&gblog=260 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-05-2013&group=53&gblog=260 Fri, 31 May 2013 18:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2013&group=53&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2013&group=53&gblog=259 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['เปลือยล่อนจ้อน' คลิปคะนองเมือง เปรี้ยงเดียวเกิด?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2013&group=53&gblog=259 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2013&group=53&gblog=259 Mon, 27 May 2013 19:12:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=53&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=53&gblog=258 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[วันวิสาขบูชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=53&gblog=258 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=53&gblog=258 Sat, 25 May 2013 10:41:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2013&group=53&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2013&group=53&gblog=257 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ สุดรันทด! ยายหิ้วหลานพิการ 4 ขวบ หนักแค่ 8 กก. ฉาบปูนเลี้ยงชีพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2013&group=53&gblog=257 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-05-2013&group=53&gblog=257 Sun, 19 May 2013 11:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2013&group=53&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2013&group=53&gblog=256 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หดหู่! พ่อโหดผิดมนุษย์ เย็บปากลูกวัย 11 ด้วยเอ็นตกปลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2013&group=53&gblog=256 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-05-2013&group=53&gblog=256 Thu, 16 May 2013 22:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2013&group=53&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2013&group=53&gblog=255 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ทริปถ่ายภาพนู้ด” อนาจารบนเรือนร่าง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2013&group=53&gblog=255 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-05-2013&group=53&gblog=255 Wed, 15 May 2013 11:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2013&group=53&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2013&group=53&gblog=254 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โหดไร้เดียงสา...ด.ญ.13 ขวบ แค้นเพื่อนสวยกว่า สังหารหั่นศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2013&group=53&gblog=254 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-05-2013&group=53&gblog=254 Fri, 10 May 2013 13:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2013&group=53&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2013&group=53&gblog=253 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอร่วมหลับนอนไมได้ จิกหัวมีดฟันหน้าแทงซ้ำจับโยนลงน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2013&group=53&gblog=253 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-05-2013&group=53&gblog=253 Thu, 09 May 2013 13:01:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2013&group=53&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2013&group=53&gblog=252 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขายให้ภัตตาคารไปแล้ว 40 ตันซากเนื้อหมูติดโรค ตำรวจเพิ่งจับพ่อค้าเถื่อนได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2013&group=53&gblog=252 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2013&group=53&gblog=252 Wed, 08 May 2013 12:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2013&group=53&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2013&group=53&gblog=251 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ ‘5รูปแบบ’อาชญากรใช้ตุ๋นในโลกไซเบอร์! ICT แนะวิธีเลี่ยงไม่ตกเป็นเหยื่อ ‘โอนเงิน’]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2013&group=53&gblog=251 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2013&group=53&gblog=251 Mon, 06 May 2013 19:36:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2013&group=53&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2013&group=53&gblog=250 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปครูสาวสอนเต้นรำในปักกิ่ง แรงเกิน ชาวเน็ตรับไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2013&group=53&gblog=250 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-05-2013&group=53&gblog=250 Sun, 05 May 2013 18:42:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-05-2013&group=53&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-05-2013&group=53&gblog=249 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จับ “เนื้อปลอมปน” ได้ 2,010 คดี สุดอนาถ! เนื้อหนู ถูก “ย้อมแมว” เป็นเนื้อแพะ ขายในเซี่ยงไฮ้มานาน 4 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-05-2013&group=53&gblog=249 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-05-2013&group=53&gblog=249 Sat, 04 May 2013 9:30:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2013&group=53&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2013&group=53&gblog=248 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อก 2 ดญ.จีน ถูกวางยาในโยเกิร์ตดับ สังเวยศึกชิงนักเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2013&group=53&gblog=248 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-05-2013&group=53&gblog=248 Fri, 03 May 2013 7:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2013&group=53&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2013&group=53&gblog=247 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["หนังสด" สาวมัธยมและหนุ่มมหา'ลัย บนรถไฟไต้หวัน หนุ่มผู้ก่อเหตุโดนฟ้องฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2013&group=53&gblog=247 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2013&group=53&gblog=247 Thu, 25 Apr 2013 19:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2013&group=53&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2013&group=53&gblog=246 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดจิ๊ด! "กูเกิลสตรีทวิว" จับภาพหนุ่มสาวออสซี่อึ๊บกันริมถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2013&group=53&gblog=246 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-04-2013&group=53&gblog=246 Fri, 19 Apr 2013 7:41:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-04-2013&group=53&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-04-2013&group=53&gblog=245 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ทองคำทำพิษ! เศรษฐีดังมะกัน “จอห์น พอลสัน” สูญเงิน 9.5 พันล้านในวันเดียว ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-04-2013&group=53&gblog=245 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-04-2013&group=53&gblog=245 Mon, 15 Apr 2013 12:56:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2013&group=53&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2013&group=53&gblog=244 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[25 ปี ในร่างผู้หญิง..เรื่องเล่าของผู้ชายข้ามเพศ 'จิมมี่ - กฤตธีพัฒน์']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2013&group=53&gblog=244 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-04-2013&group=53&gblog=244 Sun, 14 Apr 2013 11:22:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2013&group=53&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2013&group=53&gblog=243 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นางสงกรานต์56 มโหทรเทวี วิปโยค! หมอช้างเตือนภัย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2013&group=53&gblog=243 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-04-2013&group=53&gblog=243 Sat, 13 Apr 2013 10:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=53&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=53&gblog=242 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนเมนู “หมูดิบ” ฉลองสงกรานต์ เสี่ยงหูดับ-หนวก-ตาย!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=53&gblog=242 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=53&gblog=242 Thu, 11 Apr 2013 10:49:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2013&group=53&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2013&group=53&gblog=241 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หญิงพิการสู้ชีวิตเก็บของเก่าขายดูแลคนในครอบครัว 8 ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2013&group=53&gblog=241 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-04-2013&group=53&gblog=241 Sun, 07 Apr 2013 10:02:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=53&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=53&gblog=240 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ซื้อขาย 'ทุเรียนอ่อน' เงินสะพัดหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=53&gblog=240 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=53&gblog=240 Fri, 05 Apr 2013 23:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2013&group=53&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2013&group=53&gblog=239 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA['ถั่วพิสตาชิโอ' แพงขึ้นเกิน 10 เท่าในอิหร่าน จนประชาชนรณรงค์ให้เลิกซื้อ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2013&group=53&gblog=239 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-04-2013&group=53&gblog=239 Wed, 03 Apr 2013 18:35:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2013&group=53&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2013&group=53&gblog=238 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อนอกตีข่าว! ศาลมะกันตัดสินจำคุก 20 ปี เจ้าของร้านอาหารไทยชื่อดัง “ริคกี้ สืบสันต์” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2013&group=53&gblog=238 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2013&group=53&gblog=238 Tue, 02 Apr 2013 19:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2013&group=53&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2013&group=53&gblog=237 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลสั่งจำคุก 50 ปี “แรมบ้า” ข่มขืนอดีต นศ.ปริญญาโท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2013&group=53&gblog=237 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-03-2013&group=53&gblog=237 Sat, 30 Mar 2013 10:58:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2013&group=53&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2013&group=53&gblog=236 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดอนาคต!? ตลกดัง "แม็ก ชวนชื่น" ถูกตร.รวบพร้อมยาไอซ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2013&group=53&gblog=236 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-03-2013&group=53&gblog=236 Fri, 22 Mar 2013 12:59:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2013&group=53&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2013&group=53&gblog=235 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวบ้านไม่ยอมให้ จนท.ผ่าพิสูจน์ “ไส้กรอกซากแมว” ขอเก็บไว้บูชาเชื่อให้โชคลาภ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2013&group=53&gblog=235 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2013&group=53&gblog=235 Thu, 21 Mar 2013 12:48:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2013&group=53&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2013&group=53&gblog=234 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มายาคติ เรื่อง รถไฟความเร็วสูง เชื่อมไทยสู่โลกที่สถานีไหน ??]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2013&group=53&gblog=234 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-03-2013&group=53&gblog=234 Sun, 17 Mar 2013 22:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2013&group=53&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2013&group=53&gblog=233 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉุนหยามหน้า! พากิ๊กมานอนในบ้าน สาวกัดเจ้าโลกผัวร่องแร่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2013&group=53&gblog=233 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2013&group=53&gblog=233 Thu, 14 Mar 2013 11:53:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=53&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=53&gblog=232 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สลด! โจ๋วัย 16 ปีลวงเด็กหญิง 6 ขวบข่มขืน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=53&gblog=232 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=53&gblog=232 Mon, 11 Mar 2013 14:21:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2013&group=53&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2013&group=53&gblog=231 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โหด!นร.วัย16บุกฟันแม่ค้าดับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2013&group=53&gblog=231 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2013&group=53&gblog=231 Thu, 07 Mar 2013 17:42:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2013&group=53&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2013&group=53&gblog=230 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลอุทธรณ์ลดโทษ “หมูแฮม” เหลือคุก 3 ปี และให้รอลงอาญา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2013&group=53&gblog=230 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-03-2013&group=53&gblog=230 Wed, 06 Mar 2013 14:23:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2013&group=53&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2013&group=53&gblog=229 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สลด!! 5นักเรียนชาย"ม.2-3" รุมโทรมนักเรียนหญิง"ป.6" รุ่นน้องโรงเรียนเดียวกัน ซ้ำถ่ายคลิปมือถือไว้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2013&group=53&gblog=229 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-03-2013&group=53&gblog=229 Tue, 05 Mar 2013 14:13:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-03-2013&group=53&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-03-2013&group=53&gblog=228 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จีนประหารแล้ว! หน่อคำ เจ้าพ่อยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ และพวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-03-2013&group=53&gblog=228 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-03-2013&group=53&gblog=228 Sat, 02 Mar 2013 21:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=53&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=53&gblog=227 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไขความจริง "ผีแม่ม่าย" ต้นเหตุทำผู้ชายใหลตาย !?!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=53&gblog=227 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-03-2013&group=53&gblog=227 Fri, 01 Mar 2013 18:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2013&group=53&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2013&group=53&gblog=226 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เภสัช ม.อ. ค้นพบ ‘ใบชะมวง’ ออกฤทธิ์ต้าน ‘มะเร็ง’ครั้งแรกของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2013&group=53&gblog=226 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-02-2013&group=53&gblog=226 Wed, 27 Feb 2013 12:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-02-2013&group=53&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-02-2013&group=53&gblog=225 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนอย่างไรให้ผิวสวยใสรับวันใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-02-2013&group=53&gblog=225 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-02-2013&group=53&gblog=225 Sun, 24 Feb 2013 11:16:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=53&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=53&gblog=224 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้หรือยัง น้ำตาลเป็นสารเสพติดและกดภูมิคุ้มกัน !?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=53&gblog=224 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2013&group=53&gblog=224 Sat, 23 Feb 2013 10:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=53&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=53&gblog=223 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กสาวเมืองคอนรุมตบแย่งผัวสุดโหดร้ายทารุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=53&gblog=223 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=53&gblog=223 Fri, 22 Feb 2013 13:42:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-02-2013&group=53&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-02-2013&group=53&gblog=222 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้คนไทยคุณภาพชีวิตลดลง พบ "คนกรุง" ยิ่งทุกข์หนัก!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-02-2013&group=53&gblog=222 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-02-2013&group=53&gblog=222 Thu, 21 Feb 2013 16:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-02-2013&group=53&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-02-2013&group=53&gblog=221 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“พระพยอม” ชี้ “พระพายัพ” เหมาะสมได้พระครูปลัดฯ อ้างวุ่นเพราะขึ้นชื่อเป็นน้องแม้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-02-2013&group=53&gblog=221 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-02-2013&group=53&gblog=221 Tue, 19 Feb 2013 13:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2013&group=53&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2013&group=53&gblog=220 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“หมู่บ้านงู” อันดับหนึ่งของจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2013&group=53&gblog=220 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-02-2013&group=53&gblog=220 Mon, 18 Feb 2013 16:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-02-2013&group=53&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-02-2013&group=53&gblog=219 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกไซเบอร์ วิจารณ์หนัก! "ตบแขนล้างพิษ" ของ "คุณหนูดี"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-02-2013&group=53&gblog=219 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-02-2013&group=53&gblog=219 Sun, 17 Feb 2013 14:28:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2013&group=53&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2013&group=53&gblog=218 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักประเพณีในเทศกาลตรุษจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2013&group=53&gblog=218 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2013&group=53&gblog=218 Sat, 09 Feb 2013 8:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-02-2013&group=53&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-02-2013&group=53&gblog=217 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อก หนุ่มไร้สำนึก เปิดเว็บไซต์"แก้แค้น-แบล็คเมล์โชว์ภาพเปลือยสาวๆ"บอกไม่สนใครเสียหาย-ทำเพื่อเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-02-2013&group=53&gblog=217 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-02-2013&group=53&gblog=217 Thu, 07 Feb 2013 5:22:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-02-2013&group=53&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-02-2013&group=53&gblog=216 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พิศณุ นิลกลัด : (เคล็ดลับ) นักวิ่งมาราธอนอายุ 101 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-02-2013&group=53&gblog=216 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-02-2013&group=53&gblog=216 Tue, 05 Feb 2013 19:43:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-02-2013&group=53&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-02-2013&group=53&gblog=215 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[5 เทคนิคลดรายจ่ายในยุคของแพง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-02-2013&group=53&gblog=215 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-02-2013&group=53&gblog=215 Sun, 03 Feb 2013 18:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-02-2013&group=53&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-02-2013&group=53&gblog=214 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ใกล้หมด จองด่วน ..หลุมศพจัดสรรสวรรค์เทียม หรูเทียบคฤหาสน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-02-2013&group=53&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-02-2013&group=53&gblog=214 Sat, 02 Feb 2013 18:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=53&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=53&gblog=213 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พบ 15 ล้านคนทั่วโลกผ่านศัลยกรรม เกาหลีขึ้นเบอร์ 1 หล่อสวยด้วยมีดหมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=53&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-02-2013&group=53&gblog=213 Fri, 01 Feb 2013 0:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-01-2013&group=53&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-01-2013&group=53&gblog=212 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ เค้กอร่อย แต่ไม่มีใครอยากกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-01-2013&group=53&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-01-2013&group=53&gblog=212 Sun, 27 Jan 2013 12:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2013&group=53&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2013&group=53&gblog=211 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮือฮา เด็กมหัศจรรย์คลอดรอดตายปาฎิหารย์ หลัง"หัวใจโผล่นอกทรวงอก"เผยสถิติแค่หนึ่งในล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2013&group=53&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-01-2013&group=53&gblog=211 Sat, 26 Jan 2013 16:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=53&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=53&gblog=210 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจวายเฉียบพลันวูบขับรถชนร้านก๋วยจั๊บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=53&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-01-2013&group=53&gblog=210 Fri, 25 Jan 2013 20:19:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2013&group=53&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2013&group=53&gblog=209 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อก! สาว 27 หลังคลอดลูกหน้าเหี่ยวเหมือนอายุ 70 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2013&group=53&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-01-2013&group=53&gblog=209 Thu, 24 Jan 2013 21:45:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2013&group=53&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2013&group=53&gblog=208 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพวงจรปิดมัดตัว! พี ปรเมศวร์ จ่อยิง เอ นพปฎล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2013&group=53&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-01-2013&group=53&gblog=208 Sun, 20 Jan 2013 12:55:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2013&group=53&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2013&group=53&gblog=207 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ป้อง-จ๋า ยศสินี-มาร์กี้” ไม่เชื่อ “พี ปรเมศวร์” ทำปืนลั่น ประกาศจะไม่ยอมให้เรื่องเงียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2013&group=53&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-01-2013&group=53&gblog=207 Sat, 19 Jan 2013 14:07:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2013&group=53&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2013&group=53&gblog=206 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลวิจัยล่าสุดยืนยันพิธีอาบน้ำ “กุมภะเมลา” ในอินเดีย “ดีต่อสุขภาพ”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2013&group=53&gblog=206 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-01-2013&group=53&gblog=206 Fri, 18 Jan 2013 19:18:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2013&group=53&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2013&group=53&gblog=205 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดนวัตกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ครั้งแรกในไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2013&group=53&gblog=205 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2013&group=53&gblog=205 Thu, 17 Jan 2013 10:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2013&group=53&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2013&group=53&gblog=204 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“หมอกฤษดา” ชี้กินพริกมีโอกาสตายได้หากสำลัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2013&group=53&gblog=204 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2013&group=53&gblog=204 Wed, 16 Jan 2013 13:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2013&group=53&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2013&group=53&gblog=203 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยให้หนูตาบอดกลับมองเห็นได้อีก ใช้ฉีดเซลล์รับรู้แสงกลับเข้าไปในลูกตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2013&group=53&gblog=203 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2013&group=53&gblog=203 Tue, 15 Jan 2013 10:02:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2013&group=53&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2013&group=53&gblog=202 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คำต่อคำ! ไอ้แบงค์เล่าวินาทีฆ่าโหดพริตตี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2013&group=53&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-01-2013&group=53&gblog=202 Sun, 13 Jan 2013 16:52:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2013&group=53&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2013&group=53&gblog=201 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักขี้ควายขายรายได้เดือนละ 2 หมื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2013&group=53&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-01-2013&group=53&gblog=201 Sat, 12 Jan 2013 10:28:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-01-2013&group=53&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-01-2013&group=53&gblog=200 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เสื่อมอีก พระสีกา ด่าสนั่นรถไฟฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-01-2013&group=53&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-01-2013&group=53&gblog=200 Fri, 11 Jan 2013 18:36:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=53&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=53&gblog=199 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัย "ตามใจปาก" ไม่ตายเร็วก็อาจตายทั้งเป็น!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=53&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-01-2013&group=53&gblog=199 Fri, 04 Jan 2013 9:50:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-01-2013&group=53&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-01-2013&group=53&gblog=198 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่...ชีวิตใหม่ เปลี่ยนเรื่อง 'ร้าย' กลายเป็น 'ดี']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-01-2013&group=53&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-01-2013&group=53&gblog=198 Wed, 02 Jan 2013 6:26:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2012&group=53&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2012&group=53&gblog=197 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อจีนยก 10 "สาวข้ามเพศ" สวย-เก่งเอเชีย 2012 - น้องปอยติดด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2012&group=53&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-12-2012&group=53&gblog=197 Mon, 31 Dec 2012 20:30:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2012&group=53&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2012&group=53&gblog=196 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[9 สาวชวนฝัน ในโลกเกม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2012&group=53&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-12-2012&group=53&gblog=196 Wed, 26 Dec 2012 11:41:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-12-2012&group=53&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-12-2012&group=53&gblog=195 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[25 ธันวาคม วันคริสต์มาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-12-2012&group=53&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-12-2012&group=53&gblog=195 Tue, 25 Dec 2012 12:12:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=53&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=53&gblog=194 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["แดกด่วนติวเตอร์"..สิทธิบนความไร้สำนึก?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=53&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-12-2012&group=53&gblog=194 Sun, 23 Dec 2012 11:44:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2012&group=53&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2012&group=53&gblog=193 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหาความจริง...อะไรกันแน่ที่ออกมาจากการล้างพิษตับ !?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2012&group=53&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-12-2012&group=53&gblog=193 Sat, 22 Dec 2012 13:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2012&group=53&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2012&group=53&gblog=192 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อนาถ... สุสาน-ซ่องสุม “เด็กติดเกม”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2012&group=53&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-12-2012&group=53&gblog=192 Fri, 21 Dec 2012 8:21:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2012&group=53&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2012&group=53&gblog=191 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บอดี้การ์ดหญิง อาชีพที่สาวจีนรุ่นใหม่ ฝัน อยากเป็น!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2012&group=53&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-12-2012&group=53&gblog=191 Thu, 20 Dec 2012 9:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-12-2012&group=53&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-12-2012&group=53&gblog=190 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หญิงสวีเดนรอดตัวคดีเสพเซ็กซ์วิตถารกับโครงกระดูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-12-2012&group=53&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-12-2012&group=53&gblog=190 Wed, 19 Dec 2012 10:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2012&group=53&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2012&group=53&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเดียช็อก!! นักศึกษาสาวถูกรุมโทรมบนรถเมล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2012&group=53&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-12-2012&group=53&gblog=189 Tue, 18 Dec 2012 15:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-12-2012&group=53&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-12-2012&group=53&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เหม็นหึ่งทั่วเมืองน้ำดำ! จับสึกพระร่วมหลับนอน ด.ญ.วัย 14 ในกุฏิทั้งคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-12-2012&group=53&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-12-2012&group=53&gblog=188 Mon, 17 Dec 2012 19:09:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2012&group=53&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2012&group=53&gblog=187 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[5 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวถูกใจคนไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2012&group=53&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-12-2012&group=53&gblog=187 Fri, 14 Dec 2012 9:55:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-12-2012&group=53&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-12-2012&group=53&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บศัพท์จากหนังดัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-12-2012&group=53&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-12-2012&group=53&gblog=186 Thu, 13 Dec 2012 9:29:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2012&group=53&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2012&group=53&gblog=185 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการหวัดง่ายๆ ที่เรายังไม่รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2012&group=53&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-12-2012&group=53&gblog=185 Sat, 08 Dec 2012 9:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2012&group=53&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2012&group=53&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จวกยับ “มติชน” อาเศียรวาทกำกวม-ไม่เหมาะสม แจงวุ่นยันเปรียบเทียบ “ฟ้าสว่าง” กับ “ฟ้าครึ้ม” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2012&group=53&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-12-2012&group=53&gblog=184 Thu, 06 Dec 2012 12:46:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-12-2012&group=53&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-12-2012&group=53&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ธันวาฯ "เหลืองทั้งแผ่นดิน" ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-12-2012&group=53&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-12-2012&group=53&gblog=183 Wed, 05 Dec 2012 14:03:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2012&group=53&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2012&group=53&gblog=182 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ใส่ยีนส์โคตรฟิต อดพิชิตจุดสุดยอด!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2012&group=53&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2012&group=53&gblog=182 Tue, 04 Dec 2012 10:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=53&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=53&gblog=181 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ออกกำลังกายสมองสไตล์ญี่ปุ่นกันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=53&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-12-2012&group=53&gblog=181 Mon, 03 Dec 2012 11:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-12-2012&group=53&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-12-2012&group=53&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวนาจีนเจ๋งได้อีก! เพาะ "โคตรข้าว" ผลผลิตสูงทำลายสถิติโลกอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-12-2012&group=53&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-12-2012&group=53&gblog=180 Sun, 02 Dec 2012 13:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2012&group=53&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2012&group=53&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักไหม?...“ต้นผึ้ง” มีหนึ่งเดียวที่ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2012&group=53&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-12-2012&group=53&gblog=179 Sat, 01 Dec 2012 16:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2012&group=53&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2012&group=53&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณตา วัย 72 กลายเป็น “นางแบบ” เปรี้ยวจี๊ด ดังระเบิดในชั่วข้ามคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2012&group=53&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-11-2012&group=53&gblog=178 Fri, 30 Nov 2012 5:51:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-11-2012&group=53&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-11-2012&group=53&gblog=177 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรากฏการณ์ในรอบ 25 ปี!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-11-2012&group=53&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-11-2012&group=53&gblog=177 Tue, 20 Nov 2012 20:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2012&group=53&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2012&group=53&gblog=176 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เครื่องดื่มแก้วโปรดเร่งข้อเข่าเสื่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2012&group=53&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-11-2012&group=53&gblog=176 Mon, 19 Nov 2012 7:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-11-2012&group=53&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-11-2012&group=53&gblog=175 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กอดด้วยรัก ลดเสี่ยงโรคหัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-11-2012&group=53&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-11-2012&group=53&gblog=175 Sat, 17 Nov 2012 6:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=53&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=53&gblog=174 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ส่งเข้าสถานกักกัน 2 เด็กดัตช์จ้างวานฆ่าเพื่อน แค้นโดนนินทาบนเฟซบุ๊ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=53&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=53&gblog=174 Wed, 14 Nov 2012 7:16:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-11-2012&group=53&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-11-2012&group=53&gblog=173 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภัยคนเมือง เสี่ยง “ทุบรถ-ไถค่าจอด” ทั่วกรุง!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-11-2012&group=53&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-11-2012&group=53&gblog=173 Mon, 12 Nov 2012 13:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2012&group=53&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2012&group=53&gblog=172 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[8 อาหารฟิต หลังเสียเหงื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2012&group=53&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-11-2012&group=53&gblog=172 Fri, 09 Nov 2012 21:54:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2012&group=53&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2012&group=53&gblog=171 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อลังการ “ขบวนเรือพระราชพิธี” มรดกวัฒนธรรมล้ำค่าแห่งสยามประเทศ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2012&group=53&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2012&group=53&gblog=171 Thu, 08 Nov 2012 14:24:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-11-2012&group=53&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-11-2012&group=53&gblog=170 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกรทองเวียดนามโชว์ฝีมือ 2 สัปดาห์ล่าชาละวันได้ 100 ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-11-2012&group=53&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-11-2012&group=53&gblog=170 Thu, 01 Nov 2012 23:06:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=53&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=53&gblog=169 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นิตยสารฟ้อร์บส์จัดอันดับปี 2555 บอสใหญ่หวาฮาฮารวยที่สุดในจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=53&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2012&group=53&gblog=169 Mon, 22 Oct 2012 7:26:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2012&group=53&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2012&group=53&gblog=168 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อกวงการอดีตนักร้องดัง "เอ๋ พัชรา แวงวรรณ" เสียชีวิตในUSA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2012&group=53&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-10-2012&group=53&gblog=168 Fri, 19 Oct 2012 7:13:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=53&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=53&gblog=167 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แชมป์กินแมลงมะกันตายคาที่ หลังแข่งเขมือบ “แมลงสาบ+หนอน” หลายสิบชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=53&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=53&gblog=167 Fri, 12 Oct 2012 23:05:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2012&group=53&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2012&group=53&gblog=166 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[10 วิธี หนีสมองฝ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2012&group=53&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-10-2012&group=53&gblog=166 Sun, 07 Oct 2012 12:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=53&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=53&gblog=165 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อุทาหรณ์ “ศัลยกรรม” ทำพิษ !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=53&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=53&gblog=165 Wed, 03 Oct 2012 14:59:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-10-2012&group=53&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-10-2012&group=53&gblog=164 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิงยังไม่ท้อ! จ๋อจีนพิการฝึกใช้มือเดินแทนขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-10-2012&group=53&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-10-2012&group=53&gblog=164 Tue, 02 Oct 2012 13:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=53&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=53&gblog=163 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สลดซ้ำ! สาวแอร์โฮสเตส ลูกอดีตเจ้าแม่พัฒน์พงษ์ปฏิเสธเลี้ยงแม่บังเกิดเกล้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=53&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-09-2012&group=53&gblog=163 Thu, 27 Sep 2012 16:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-09-2012&group=53&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-09-2012&group=53&gblog=162 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้สูงอายุทำงานบ้านลดเสี่ยงอัลไซเมอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-09-2012&group=53&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-09-2012&group=53&gblog=162 Tue, 25 Sep 2012 22:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2012&group=53&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2012&group=53&gblog=161 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[5 อาหารปลุกพลังในตัวชาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2012&group=53&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-09-2012&group=53&gblog=161 Fri, 21 Sep 2012 19:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-09-2012&group=53&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-09-2012&group=53&gblog=160 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตื่นปลาไหลเผือก 1 ม. โผล่หนองหาร เชื่อเป็นลางบอกเหตุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-09-2012&group=53&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-09-2012&group=53&gblog=160 Tue, 18 Sep 2012 10:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2012&group=53&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2012&group=53&gblog=159 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ญาติ - ผัว เปิดศึกชิง “มรดกร้อยล้าน” ภาวนา ชนะจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2012&group=53&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-09-2012&group=53&gblog=159 Sat, 15 Sep 2012 20:27:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2012&group=53&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2012&group=53&gblog=158 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จยย.ผีสิงกลางงานศพ ชาวบ้านผวา เร่งเครื่องเองได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2012&group=53&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-09-2012&group=53&gblog=158 Wed, 12 Sep 2012 11:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=53&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=53&gblog=157 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คนรุ่นใหม่ กับเรื่องใหญ่ "ทำงาน"อย่างไรให้สุข ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=53&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-09-2012&group=53&gblog=157 Sun, 09 Sep 2012 22:26:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=53&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=53&gblog=156 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลดน้ำหนักขั้นเทพ ไม่เสียสุขภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=53&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=53&gblog=156 Fri, 07 Sep 2012 22:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2012&group=53&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2012&group=53&gblog=155 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟาร์มฯรับแจ้งความคนตกบ่อจรเข้จริง ขวางอัญเชิญวิญญาณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2012&group=53&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-09-2012&group=53&gblog=155 Thu, 06 Sep 2012 23:11:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-09-2012&group=53&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-09-2012&group=53&gblog=154 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะลึง! หนุ่มจีนเจอ "ไส้เดือนยักษ์" ยาวเกือบครึ่งเมตรในสวนหลังบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-09-2012&group=53&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-09-2012&group=53&gblog=154 Tue, 04 Sep 2012 19:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2012&group=53&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2012&group=53&gblog=153 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาลสั่งจำคุกสาวซีวิค 3 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2012&group=53&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-09-2012&group=53&gblog=153 Sat, 01 Sep 2012 10:01:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=53&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=53&gblog=152 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหาร10อย่าง ควรเลี่ยงหากปัสสาวะบ่อยเกินไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=53&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=53&gblog=152 Mon, 27 Aug 2012 14:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2012&group=53&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2012&group=53&gblog=151 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือน! ผู้ป่วยหอบหืดอย่าพิงไฟกันหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2012&group=53&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-08-2012&group=53&gblog=151 Sun, 26 Aug 2012 14:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=53&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=53&gblog=150 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างชาติยกอาหารไทยดีที่สุดอันดับ 8 ของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=53&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-08-2012&group=53&gblog=150 Fri, 24 Aug 2012 1:34:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=53&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=53&gblog=149 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กินไข่มากๆ ดีหรือฆ่าตัวตายผ่อนส่ง?/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=53&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=53&gblog=149 Wed, 22 Aug 2012 1:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2012&group=53&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2012&group=53&gblog=148 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แข็งตอนเช้า ฟิตปั๋ง หรือวัยทอง หนุ่มๆมาดูกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2012&group=53&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-08-2012&group=53&gblog=148 Sat, 18 Aug 2012 13:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2012&group=53&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2012&group=53&gblog=147 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[บุกโรงเรียนตบอาจารย์ฟันหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2012&group=53&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-08-2012&group=53&gblog=147 Thu, 16 Aug 2012 18:55:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2012&group=53&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2012&group=53&gblog=146 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวบ้านตื่นเห็ดยักษ์และต้นไม้ แห่ขอเลขเด็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2012&group=53&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-08-2012&group=53&gblog=146 Wed, 15 Aug 2012 23:36:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-08-2012&group=53&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-08-2012&group=53&gblog=145 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮือฮาไก่ประหลาดที่กระบี่ถูกเชือดคอหวิดขาดแต่ไม่ตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-08-2012&group=53&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-08-2012&group=53&gblog=145 Mon, 13 Aug 2012 22:52:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2012&group=53&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2012&group=53&gblog=144 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนภัยสาว!โจรหื่นหมายขยี้กามสาวสวยในห้องน้ำปั๊ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2012&group=53&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-08-2012&group=53&gblog=144 Sun, 12 Aug 2012 17:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2012&group=53&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2012&group=53&gblog=143 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยนาทีชีวิต "น้องมาย" โกวิทใจสลาย ฝันอยากให้ลูกเป็นนางเอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2012&group=53&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2012&group=53&gblog=143 Thu, 09 Aug 2012 23:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=142 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรกในจีน อาชญากรยอมบริจาคอวัยวะเพื่อสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=142 Tue, 07 Aug 2012 14:13:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=141 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาวอุตรดิตถ์ตะลึง! เมื่อพระซ้อนพระ!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-08-2012&group=53&gblog=141 Tue, 07 Aug 2012 2:28:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=53&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=53&gblog=140 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยภาพการฝึกซ้อมสุดโหด..กว่าจะคว้าเหรียญโอลิมปิก "เด็กจีน"ต้องผ่านอะไร !?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=53&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=53&gblog=140 Fri, 03 Aug 2012 19:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=53&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=53&gblog=139 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“ข้าวหลามปลาร้า” แซบสไตล์อีสาน สูตรเด็ดแม่แอ๊ด โอทอปนครปฐม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=53&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2012&group=53&gblog=139 Thu, 02 Aug 2012 21:57:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2012&group=53&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2012&group=53&gblog=138 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อร่อยที่สุดในโลก “เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นส์” คู่ขวัญเมืองลอนดอน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2012&group=53&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-08-2012&group=53&gblog=138 Wed, 01 Aug 2012 14:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2012&group=53&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2012&group=53&gblog=137 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะลึง!! "ยูเอฟโอ" ส่องพิธีโอลิมปีก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2012&group=53&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=31-07-2012&group=53&gblog=137 Tue, 31 Jul 2012 13:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=53&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=53&gblog=136 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จสังฆราช ประทานวรคติธรรมคนไทย รักษาศีล วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=53&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=53&gblog=136 Mon, 30 Jul 2012 20:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=53&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=53&gblog=135 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มากกว่าหนีทหาร???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=53&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-07-2012&group=53&gblog=135 Sun, 29 Jul 2012 16:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2012&group=53&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2012&group=53&gblog=134 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อึ้ง!หมอผีตามหาคนหายทำนายตรงเป๊ะเป็นศพถูกฆ่าหมกป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2012&group=53&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-07-2012&group=53&gblog=134 Sat, 28 Jul 2012 13:01:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2012&group=53&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2012&group=53&gblog=133 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักต้นเหตุซึมเศร้า ก่อนชีวิตแย่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2012&group=53&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-07-2012&group=53&gblog=133 Fri, 27 Jul 2012 22:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2012&group=53&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2012&group=53&gblog=132 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กุมารทองแสดงปาฏิหาริย์ช่วยคนรอดตายให้หวยแม่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2012&group=53&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-07-2012&group=53&gblog=132 Thu, 26 Jul 2012 23:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=53&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=53&gblog=131 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดตัวร้านอาหารใจป้ำจ่ายแค่ 2 จานแรก จานต่อๆ ไปกินฟรีไม่คิดตังค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=53&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-07-2012&group=53&gblog=131 Wed, 25 Jul 2012 10:17:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=130 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รวบหนุ่มวัย 44 ปี ข่มขืนแม่-ลูก ถ่ายคลิปแบล็กเมล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=130 Mon, 23 Jul 2012 12:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=129 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พระตาบอดปฏิเสธข่มขืนสาวแถววัดจนตั้งท้อง ลั่นขอตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความบริสุทธิ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-07-2012&group=53&gblog=129 Mon, 23 Jul 2012 0:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2012&group=53&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2012&group=53&gblog=128 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รวมพล “ดารา” ใส่กางเกงฟิตปิ๊ด โชว์ของดี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2012&group=53&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-07-2012&group=53&gblog=128 Sat, 21 Jul 2012 10:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=53&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=53&gblog=127 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เป็นเรื่อง! พนักงานฟาสต์ฟูดมะกัน โพสต์ภาพย่ำผักใส่เบอร์เกอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=53&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=53&gblog=127 Thu, 19 Jul 2012 7:54:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2012&group=53&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2012&group=53&gblog=126 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่ม "ไอ้จ้อน" ใหญ่สุดในโลก 13.5 นิ้ว ถูกกักที่สนามบิน จนท.คิดว่าซุกซ่อนระเบิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2012&group=53&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-07-2012&group=53&gblog=126 Wed, 18 Jul 2012 12:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=53&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=53&gblog=125 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สาวอ้วนสุดในโลก เผยเซ็กมาราธอน ช่วยลดนน.45 กก.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=53&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-07-2012&group=53&gblog=125 Tue, 17 Jul 2012 11:13:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2012&group=53&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2012&group=53&gblog=124 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนกรน....ภัยยามค่ำคืน อันตรายถึงชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2012&group=53&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-07-2012&group=53&gblog=124 Sun, 15 Jul 2012 12:52:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2012&group=53&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2012&group=53&gblog=123 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เถียงกันหนัก!!ภาพทหารหญิงแต่งวาบหวิวสะพายปืน เดินว่อนชายหาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2012&group=53&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-07-2012&group=53&gblog=123 Fri, 13 Jul 2012 9:43:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2012&group=53&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2012&group=53&gblog=122 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มงคลชีวิต...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2012&group=53&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-07-2012&group=53&gblog=122 Mon, 09 Jul 2012 21:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=53&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=53&gblog=121 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เว็บนอกขายเก้าอี้ทรงพระพุทธรูป อ้างทำให้เข้าถึงการตรัสรู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=53&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-07-2012&group=53&gblog=121 Sun, 08 Jul 2012 13:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2012&group=53&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2012&group=53&gblog=120 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คลิปเนตรนารีโชว์หน้าอก เป็นนร.ดังย่านบางกะปิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2012&group=53&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2012&group=53&gblog=120 Sat, 07 Jul 2012 11:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2012&group=53&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2012&group=53&gblog=119 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[การทำบุญ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2012&group=53&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-07-2012&group=53&gblog=119 Thu, 05 Jul 2012 14:20:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=53&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=53&gblog=118 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[จับพระมั่วสีกา ในห้องน้ำวัด หวิดประชาทัณฑ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=53&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2012&group=53&gblog=118 Wed, 04 Jul 2012 19:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=53&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=53&gblog=117 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แก๊สหุงต้มระเบิด เรือประมงจมเจ็บ 7 สูญกว่า 2 ล.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=53&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=53&gblog=117 Sun, 01 Jul 2012 12:26:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=53&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=53&gblog=116 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[คนร้ายใช้รถเก๋งลากตู้เอทีเอ็มธ.กรุงศรีฯ สาขาแหลมฉบัง-เผยลงมือมาแล้วหลายพื้นที่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=53&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-06-2012&group=53&gblog=116 Sat, 23 Jun 2012 13:36:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=53&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=53&gblog=115 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[กระฉ่อน! "ก็อตทาเลนต์" จ้างนางแบบนู้ด 1 หมื่น "เปลือยอก" วาดภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=53&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=53&gblog=115 Tue, 19 Jun 2012 17:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2012&group=53&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2012&group=53&gblog=114 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ฟิลม์" ฉุนทนเป็นแพะหลายปี "แอนนี่" ไม่ถอนชื่อพ่อ " ทีฆายุ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2012&group=53&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-06-2012&group=53&gblog=114 Sat, 16 Jun 2012 13:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2012&group=53&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2012&group=53&gblog=113 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แห่ดูต้นมะขาม ยืนต้นโค้งเว้าเหมือนอวัยวะหญิงสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2012&group=53&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-06-2012&group=53&gblog=113 Thu, 14 Jun 2012 20:10:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=53&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=53&gblog=112 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟนหนังห่วง "ท่านมุ้ย" โดนพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=53&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-06-2012&group=53&gblog=112 Wed, 13 Jun 2012 12:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=53&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=53&gblog=111 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นักร้องสาวหล่อ"ซี-มัฑณาวี"อาการทรุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=53&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-06-2012&group=53&gblog=111 Tue, 12 Jun 2012 13:31:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=53&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=53&gblog=110 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดใจซ้ำๆ ครั้งแรก หมออ้อย "วิวาห์ล่ม" เสียผัว! เสียเงินครึ่งล้าน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=53&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=53&gblog=110 Mon, 11 Jun 2012 15:29:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=53&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=53&gblog=109 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“แอนนี่” ตีมึนไม่ถอนชื่อ “ฟิล์ม” จากการเป็นพ่อตามคำสั่งศาล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=53&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-06-2012&group=53&gblog=109 Sat, 09 Jun 2012 15:11:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-06-2012&group=53&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-06-2012&group=53&gblog=108 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ขวัญกระเจิง!! หนูน้อย 2 ขวบบราซิลลุกจากโลงขอน้ำดื่มกลางงานศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-06-2012&group=53&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-06-2012&group=53&gblog=108 Thu, 07 Jun 2012 14:21:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2012&group=53&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2012&group=53&gblog=107 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[การปลุกเสกกุมารทอง : ลัทธิคนพึ่งผี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2012&group=53&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-06-2012&group=53&gblog=107 Wed, 06 Jun 2012 11:46:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=53&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=53&gblog=106 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA["ติดคุกก็ยอม" หนุ่มหึงโหด! น้ำกรดสาดหน้าสาวสาหัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=53&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-06-2012&group=53&gblog=106 Mon, 04 Jun 2012 21:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=53&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=53&gblog=105 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตะลึงเว็บลามกแพร่ภาพหญิงไทยบนรถไฟฟ้า สะพานลอย รถเมล์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=53&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-05-2012&group=53&gblog=105 Wed, 30 May 2012 12:34:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2012&group=53&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2012&group=53&gblog=104 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อใจสลาย! ถอยรถทับลูกดับ กะโหลกแตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2012&group=53&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-05-2012&group=53&gblog=104 Sun, 27 May 2012 15:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=53&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=53&gblog=103 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ตื่นงูประหลาดหัวเป็นคนมีแขนผมยาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=53&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-05-2012&group=53&gblog=103 Sat, 26 May 2012 22:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-05-2012&group=53&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-05-2012&group=53&gblog=102 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[อึ้ง!เจอดี "บ้านร้าง" ลาดพร้าว พิธีกรเหวอ เจอผีกระตุกเสื้อจะจะ(ชมคลิป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-05-2012&group=53&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-05-2012&group=53&gblog=102 Tue, 22 May 2012 12:51:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-05-2012&group=53&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-05-2012&group=53&gblog=101 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[“โอ๊ค” เอาอีก! โชว์หม่ำเตี๋ยว 3 บาทสุดคุ้ม-ชาวเชียงใหม่แฉร้านตรึงราคามา 23 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-05-2012&group=53&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-05-2012&group=53&gblog=101 Thu, 17 May 2012 0:00:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=53&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=53&gblog=100 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[รำคาญลูกร้องดัง แม่วัยโจ‹ เทปปิดปาก-สิ้นใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=53&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-05-2012&group=53&gblog=100 Fri, 11 May 2012 19:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2015&group=50&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2015&group=50&gblog=101 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมรักโชย...(กลบทภุมรินเชยทราบเกสร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2015&group=50&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-04-2015&group=50&gblog=101 Thu, 09 Apr 2015 9:40:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2015&group=50&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2015&group=50&gblog=100 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยมี...(กลบทก้านต่อดอก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2015&group=50&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-03-2015&group=50&gblog=100 Tue, 24 Mar 2015 10:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2019&group=43&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2019&group=43&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...12(สีน้ำเงิน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2019&group=43&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-08-2019&group=43&gblog=189 Fri, 02 Aug 2019 10:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2019&group=43&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2019&group=43&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่....11(สีขาว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2019&group=43&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-05-2019&group=43&gblog=188 Sat, 18 May 2019 18:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2019&group=43&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2019&group=43&gblog=187 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...10(สีม่วงเข้ม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2019&group=43&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2019&group=43&gblog=187 Thu, 28 Feb 2019 9:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-02-2019&group=43&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-02-2019&group=43&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...9(สีชมพูเข้ม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-02-2019&group=43&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-02-2019&group=43&gblog=186 Wed, 20 Feb 2019 22:12:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-02-2019&group=43&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-02-2019&group=43&gblog=185 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...8(สีแดง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-02-2019&group=43&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-02-2019&group=43&gblog=185 Wed, 13 Feb 2019 9:14:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-02-2019&group=43&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-02-2019&group=43&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...7(สีส้ม)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-02-2019&group=43&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-02-2019&group=43&gblog=184 Tue, 12 Feb 2019 19:10:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2019&group=43&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2019&group=43&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่....6(สีม่วง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2019&group=43&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-02-2019&group=43&gblog=183 Sat, 09 Feb 2019 15:03:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-01-2019&group=43&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-01-2019&group=43&gblog=182 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...5(สีเหลือง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-01-2019&group=43&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-01-2019&group=43&gblog=182 Tue, 29 Jan 2019 21:44:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-01-2019&group=43&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-01-2019&group=43&gblog=181 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...4(สีเขียว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-01-2019&group=43&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-01-2019&group=43&gblog=181 Tue, 22 Jan 2019 21:42:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2019&group=43&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2019&group=43&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...3(สีขาว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2019&group=43&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-01-2019&group=43&gblog=180 Wed, 16 Jan 2019 21:41:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...2(สีฟ้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=179 Tue, 15 Jan 2019 21:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[นับใหม่...1(สีชมพู)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2019&group=43&gblog=178 Tue, 15 Jan 2019 21:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2016&group=42&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2016&group=42&gblog=108 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่166ตอน.."เปลี่ยนแนว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2016&group=42&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2016&group=42&gblog=108 Mon, 14 Nov 2016 9:00:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2016&group=42&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2016&group=42&gblog=107 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่159ตอน.."ฟรุ้งฟริ้ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2016&group=42&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2016&group=42&gblog=107 Tue, 19 Jul 2016 11:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2016&group=42&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2016&group=42&gblog=106 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่158ตอน.."วันเกิด"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2016&group=42&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-07-2016&group=42&gblog=106 Mon, 04 Jul 2016 9:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2016&group=42&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2016&group=42&gblog=105 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่154ตอน.."ฮี่โร่"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2016&group=42&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-05-2016&group=42&gblog=105 Fri, 06 May 2016 23:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2016&group=42&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2016&group=42&gblog=104 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่153ตอน.."พักร้อน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2016&group=42&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-04-2016&group=42&gblog=104 Thu, 21 Apr 2016 8:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2016&group=42&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2016&group=42&gblog=103 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่152ตอน.."รอยร้าว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2016&group=42&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2016&group=42&gblog=103 Tue, 05 Apr 2016 22:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2016&group=42&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2016&group=42&gblog=102 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่151ตอน.."แกล้ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2016&group=42&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2016&group=42&gblog=102 Mon, 21 Mar 2016 21:43:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2016&group=42&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2016&group=42&gblog=101 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่150ตอน.."น้ำใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2016&group=42&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-03-2016&group=42&gblog=101 Mon, 07 Mar 2016 16:22:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2016&group=42&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2016&group=42&gblog=100 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้...มีตะพาบครั้งที่149ตอน.."ปมด้อย"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2016&group=42&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=23-02-2016&group=42&gblog=100 Tue, 23 Feb 2016 21:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2019&group=35&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2019&group=35&gblog=214 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก...ภาพสวย7]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2019&group=35&gblog=214 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-10-2019&group=35&gblog=214 Thu, 24 Oct 2019 11:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2019&group=35&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2019&group=35&gblog=213 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก...ภาพสวย6]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2019&group=35&gblog=213 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-04-2019&group=35&gblog=213 Wed, 24 Apr 2019 12:31:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2019&group=35&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2019&group=35&gblog=212 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก....ภาพสวย5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2019&group=35&gblog=212 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-03-2019&group=35&gblog=212 Thu, 21 Mar 2019 17:01:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2019&group=35&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2019&group=35&gblog=211 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก....ภาพสวย4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2019&group=35&gblog=211 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-01-2019&group=35&gblog=211 Thu, 03 Jan 2019 11:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-11-2018&group=35&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-11-2018&group=35&gblog=210 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก...ภาพสวย3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-11-2018&group=35&gblog=210 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-11-2018&group=35&gblog=210 Thu, 29 Nov 2018 10:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2018&group=35&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2018&group=35&gblog=209 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารัก...ภาพสวย2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2018&group=35&gblog=209 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2018&group=35&gblog=209 Thu, 15 Nov 2018 13:21:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2018&group=35&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2018&group=35&gblog=208 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[x'mas....ภาพสวย1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2018&group=35&gblog=208 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-11-2018&group=35&gblog=208 Thu, 08 Nov 2018 21:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2015&group=35&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2015&group=35&gblog=207 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 197 (ภาพหวานๆสวยๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2015&group=35&gblog=207 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-05-2015&group=35&gblog=207 Fri, 01 May 2015 12:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-06-2014&group=35&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-06-2014&group=35&gblog=202 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 192]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-06-2014&group=35&gblog=202 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-06-2014&group=35&gblog=202 Sun, 15 Jun 2014 15:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-03-2014&group=35&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-03-2014&group=35&gblog=201 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 191(เขียวๆม่วงๆสวยๆ 120ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-03-2014&group=35&gblog=201 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=10-03-2014&group=35&gblog=201 Mon, 10 Mar 2014 19:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-01-2014&group=35&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-01-2014&group=35&gblog=200 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 190]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-01-2014&group=35&gblog=200 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-01-2014&group=35&gblog=200 Tue, 28 Jan 2014 11:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2013&group=35&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2013&group=35&gblog=199 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 189(สัตว์โลกน่ารัก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2013&group=35&gblog=199 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=04-12-2013&group=35&gblog=199 Wed, 04 Dec 2013 13:39:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-11-2013&group=35&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-11-2013&group=35&gblog=198 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 188]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-11-2013&group=35&gblog=198 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-11-2013&group=35&gblog=198 Tue, 26 Nov 2013 14:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2013&group=35&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2013&group=35&gblog=197 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย187( Beautiful views)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2013&group=35&gblog=197 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-11-2013&group=35&gblog=197 Fri, 15 Nov 2013 12:19:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2013&group=35&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2013&group=35&gblog=196 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย186 (สวยๆ 90 ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2013&group=35&gblog=196 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-10-2013&group=35&gblog=196 Tue, 22 Oct 2013 12:23:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-09-2013&group=35&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-09-2013&group=35&gblog=195 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย185(สวยๆ 150 ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-09-2013&group=35&gblog=195 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-09-2013&group=35&gblog=195 Tue, 17 Sep 2013 20:57:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=35&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=35&gblog=194 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 184]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=35&gblog=194 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-07-2013&group=35&gblog=194 Sun, 07 Jul 2013 19:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=35&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=35&gblog=193 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 183]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=35&gblog=193 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-06-2013&group=35&gblog=193 Fri, 28 Jun 2013 9:05:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2013&group=35&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2013&group=35&gblog=192 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย182 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2013&group=35&gblog=192 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-06-2013&group=35&gblog=192 Wed, 05 Jun 2013 22:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=35&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=35&gblog=191 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย181(ภาพเล็กสวยหวาน 150 ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=35&gblog=191 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-05-2013&group=35&gblog=191 Sat, 25 May 2013 19:59:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2013&group=35&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2013&group=35&gblog=190 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย180]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2013&group=35&gblog=190 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-05-2013&group=35&gblog=190 Mon, 20 May 2013 20:19:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-05-2013&group=35&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-05-2013&group=35&gblog=189 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย179 (ภาพห้องนอนสวยๆ 70 ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-05-2013&group=35&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-05-2013&group=35&gblog=189 Tue, 14 May 2013 20:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2013&group=35&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2013&group=35&gblog=188 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย178 (ภาพรวมสวยๆ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2013&group=35&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-05-2013&group=35&gblog=188 Mon, 13 May 2013 11:20:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2013&group=35&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2013&group=35&gblog=187 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย177(ภาพเล็กสวยหวาน 150 ภาพ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2013&group=35&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-05-2013&group=35&gblog=187 Sun, 12 May 2013 20:03:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-04-2013&group=35&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-04-2013&group=35&gblog=186 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย176]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-04-2013&group=35&gblog=186 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-04-2013&group=35&gblog=186 Tue, 30 Apr 2013 21:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-04-2013&group=35&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-04-2013&group=35&gblog=185 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย175]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-04-2013&group=35&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-04-2013&group=35&gblog=185 Tue, 16 Apr 2013 9:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=35&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=35&gblog=184 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย174]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=35&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-04-2013&group=35&gblog=184 Thu, 11 Apr 2013 13:51:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=35&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=35&gblog=183 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพ..ซึ้งๆก้าวไปด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=35&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-04-2013&group=35&gblog=183 Fri, 05 Apr 2013 23:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-03-2013&group=35&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-03-2013&group=35&gblog=182 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย173]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-03-2013&group=35&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-03-2013&group=35&gblog=182 Fri, 29 Mar 2013 19:58:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=35&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=35&gblog=181 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย172]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=35&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-03-2013&group=35&gblog=181 Mon, 11 Mar 2013 19:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-02-2013&group=35&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-02-2013&group=35&gblog=180 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย171]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-02-2013&group=35&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-02-2013&group=35&gblog=180 Mon, 25 Feb 2013 20:46:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=35&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=35&gblog=179 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย170]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=35&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2013&group=35&gblog=179 Fri, 22 Feb 2013 21:00:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2013&group=35&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2013&group=35&gblog=178 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย169(หัวใจวาเลนไทน์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2013&group=35&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2013&group=35&gblog=178 Wed, 06 Feb 2013 20:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2013&group=35&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2013&group=35&gblog=177 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย168]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2013&group=35&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2013&group=35&gblog=177 Wed, 30 Jan 2013 20:02:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=35&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=35&gblog=176 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย167]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=35&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2013&group=35&gblog=176 Mon, 21 Jan 2013 22:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-01-2013&group=35&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-01-2013&group=35&gblog=175 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย166]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-01-2013&group=35&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-01-2013&group=35&gblog=175 Mon, 14 Jan 2013 10:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=174 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย165 ( HAPPY NEW YEAR )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=174 Sat, 29 Dec 2012 17:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=173 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย164 ( HAPPY NEW YEAR )]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2012&group=35&gblog=173 Sat, 29 Dec 2012 12:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-12-2012&group=35&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-12-2012&group=35&gblog=172 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย163 ( x' mas)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-12-2012&group=35&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-12-2012&group=35&gblog=172 Tue, 11 Dec 2012 19:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=35&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=35&gblog=171 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 162]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=35&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-11-2012&group=35&gblog=171 Wed, 14 Nov 2012 11:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=35&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=35&gblog=170 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 161]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=35&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-10-2012&group=35&gblog=170 Tue, 30 Oct 2012 12:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2012&group=35&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2012&group=35&gblog=169 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 160]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2012&group=35&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-10-2012&group=35&gblog=169 Sat, 13 Oct 2012 14:38:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=35&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=35&gblog=168 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 159]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=35&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-10-2012&group=35&gblog=168 Fri, 12 Oct 2012 23:49:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=35&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=35&gblog=167 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 158]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=35&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-10-2012&group=35&gblog=167 Wed, 03 Oct 2012 19:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=35&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=35&gblog=166 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 157]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=35&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-09-2012&group=35&gblog=166 Fri, 28 Sep 2012 19:14:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2012&group=35&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2012&group=35&gblog=165 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 156]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2012&group=35&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=26-09-2012&group=35&gblog=165 Wed, 26 Sep 2012 20:00:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2012&group=35&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2012&group=35&gblog=164 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 155]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2012&group=35&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-09-2012&group=35&gblog=164 Sun, 16 Sep 2012 14:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=35&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=35&gblog=163 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 154]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=35&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=07-09-2012&group=35&gblog=163 Fri, 07 Sep 2012 12:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=35&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=35&gblog=162 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 153]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=35&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-08-2012&group=35&gblog=162 Mon, 27 Aug 2012 21:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=35&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=35&gblog=161 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 152]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=35&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-08-2012&group=35&gblog=161 Wed, 22 Aug 2012 23:37:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2012&group=35&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2012&group=35&gblog=160 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 151]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2012&group=35&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-08-2012&group=35&gblog=160 Tue, 14 Aug 2012 0:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=35&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=35&gblog=159 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 150]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=35&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2012&group=35&gblog=159 Sat, 11 Aug 2012 21:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2012&group=35&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2012&group=35&gblog=158 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 149]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2012&group=35&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=05-08-2012&group=35&gblog=158 Sun, 05 Aug 2012 1:33:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=35&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=35&gblog=157 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 148]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=35&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-08-2012&group=35&gblog=157 Fri, 03 Aug 2012 12:59:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=35&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=35&gblog=156 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 147]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=35&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-07-2012&group=35&gblog=156 Mon, 30 Jul 2012 23:32:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-07-2012&group=35&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-07-2012&group=35&gblog=155 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 146]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-07-2012&group=35&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-07-2012&group=35&gblog=155 Tue, 24 Jul 2012 0:15:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2012&group=35&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2012&group=35&gblog=154 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 145]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2012&group=35&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2012&group=35&gblog=154 Sun, 22 Jul 2012 14:17:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=35&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=35&gblog=153 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 144(วันแม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=35&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-07-2012&group=35&gblog=153 Thu, 19 Jul 2012 14:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2012&group=35&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2012&group=35&gblog=152 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 143]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2012&group=35&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=16-07-2012&group=35&gblog=152 Mon, 16 Jul 2012 21:32:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=35&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=35&gblog=151 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 142]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=35&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=12-07-2012&group=35&gblog=151 Thu, 12 Jul 2012 20:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2012&group=35&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2012&group=35&gblog=150 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 141 (ภาพแทนตัว..2..)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2012&group=35&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-07-2012&group=35&gblog=150 Tue, 03 Jul 2012 16:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=35&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=35&gblog=149 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 140]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=35&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-07-2012&group=35&gblog=149 Sun, 01 Jul 2012 22:05:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2012&group=35&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2012&group=35&gblog=148 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 139 (ภาพแทนตัว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2012&group=35&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=20-06-2012&group=35&gblog=148 Wed, 20 Jun 2012 11:57:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=35&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=35&gblog=147 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 138]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=35&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-06-2012&group=35&gblog=147 Tue, 19 Jun 2012 0:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=146 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 137]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=146 Mon, 18 Jun 2012 22:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=145 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 136]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=145 Mon, 18 Jun 2012 21:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=144 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 135]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-06-2012&group=35&gblog=144 Mon, 18 Jun 2012 20:49:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=35&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=35&gblog=143 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 134]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=35&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-06-2012&group=35&gblog=143 Mon, 11 Jun 2012 22:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2012&group=35&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2012&group=35&gblog=142 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 133]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2012&group=35&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-06-2012&group=35&gblog=142 Sun, 03 Jun 2012 21:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=35&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=35&gblog=141 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 132]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=35&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=25-04-2012&group=35&gblog=141 Wed, 25 Apr 2012 18:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2011&group=35&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2011&group=35&gblog=140 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 131]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2011&group=35&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-10-2011&group=35&gblog=140 Tue, 18 Oct 2011 15:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2011&group=35&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2011&group=35&gblog=139 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 130]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2011&group=35&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=13-09-2011&group=35&gblog=139 Tue, 13 Sep 2011 19:06:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-09-2011&group=35&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-09-2011&group=35&gblog=138 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[Thai kids เด็กไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-09-2011&group=35&gblog=138 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=03-09-2011&group=35&gblog=138 Sat, 03 Sep 2011 17:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2011&group=35&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2011&group=35&gblog=137 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่-ลูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2011&group=35&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=11-08-2011&group=35&gblog=137 Thu, 11 Aug 2011 23:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2011&group=35&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2011&group=35&gblog=136 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[มะลิ..วันแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2011&group=35&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=09-08-2011&group=35&gblog=136 Tue, 09 Aug 2011 15:34:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2011&group=35&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2011&group=35&gblog=135 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 129]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2011&group=35&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-07-2011&group=35&gblog=135 Fri, 22 Jul 2011 18:22:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2011&group=35&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2011&group=35&gblog=134 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 128]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2011&group=35&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=01-06-2011&group=35&gblog=134 Wed, 01 Jun 2011 20:19:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2011&group=35&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2011&group=35&gblog=133 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแม่..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2011&group=35&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=08-05-2011&group=35&gblog=133 Sun, 08 May 2011 0:04:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2011&group=35&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2011&group=35&gblog=132 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 127]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2011&group=35&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=18-04-2011&group=35&gblog=132 Mon, 18 Apr 2011 23:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2011&group=35&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2011&group=35&gblog=131 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 126]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2011&group=35&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=02-04-2011&group=35&gblog=131 Sat, 02 Apr 2011 19:24:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2011&group=35&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2011&group=35&gblog=130 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 125]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2011&group=35&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=27-03-2011&group=35&gblog=130 Sun, 27 Mar 2011 19:19:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2011&group=35&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2011&group=35&gblog=129 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 124]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2011&group=35&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=19-03-2011&group=35&gblog=129 Sat, 19 Mar 2011 14:09:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2011&group=35&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2011&group=35&gblog=128 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 123]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2011&group=35&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=14-03-2011&group=35&gblog=128 Mon, 14 Mar 2011 17:08:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2011&group=35&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2011&group=35&gblog=127 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 122]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2011&group=35&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-02-2011&group=35&gblog=127 Mon, 28 Feb 2011 21:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2011&group=35&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2011&group=35&gblog=126 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 121]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2011&group=35&gblog=126 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=22-02-2011&group=35&gblog=126 Tue, 22 Feb 2011 13:29:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2011&group=35&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2011&group=35&gblog=125 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 120]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2011&group=35&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=06-02-2011&group=35&gblog=125 Sun, 06 Feb 2011 21:30:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2011&group=35&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2011&group=35&gblog=124 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 119]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2011&group=35&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=30-01-2011&group=35&gblog=124 Sun, 30 Jan 2011 13:53:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2011&group=35&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2011&group=35&gblog=123 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 118]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2011&group=35&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=21-01-2011&group=35&gblog=123 Fri, 21 Jan 2011 16:44:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2011&group=35&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2011&group=35&gblog=122 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 117]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2011&group=35&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=17-01-2011&group=35&gblog=122 Mon, 17 Jan 2011 17:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2011&group=35&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2011&group=35&gblog=121 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 116]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2011&group=35&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-01-2011&group=35&gblog=121 Sat, 15 Jan 2011 15:23:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2010&group=35&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2010&group=35&gblog=120 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 115]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2010&group=35&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-12-2010&group=35&gblog=120 Wed, 29 Dec 2010 21:20:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2010&group=35&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2010&group=35&gblog=119 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 114]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2010&group=35&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=28-12-2010&group=35&gblog=119 Tue, 28 Dec 2010 19:37:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2010&group=35&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2010&group=35&gblog=118 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 113]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2010&group=35&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=24-12-2010&group=35&gblog=118 Fri, 24 Dec 2010 21:20:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2010&group=35&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2010&group=35&gblog=117 http://jiujik.bloggang.com/rss <![CDATA[สรรค์ฝากหลากสวย 112]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2010&group=35&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=15-12-2010&group=35&gblog=117 Wed, 15 Dec 2010 17:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-11-2010&group=35&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiujik&month=29-1